MDL-arts toch niet uit BIG-register geschrapt, maar mag enkele bevoegdheden niet uitvoeren

Een MDL-arts die door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg uit het BIG-register werd geschrapt, mag toch arts blijven. Dit heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geoordeeld. De arts is ruim een jaar aantoonbaar op de goede weg en daarom vernietigt het RTG de doorhaling uit het BIG-register. Wel is haar enkele aan de uitoefening van het beroep van arts verbonden bevoegdheden ontzegd. En mag ze haar beroep enkel onder voorwaarden blijven uitoefenen. Dit meldt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Op dit moment is de Groningse arts herstellende van een langdurige verslaving, waardoor ze morfine en fentanyl uit de zorginstelling waar ze in dienst was stal. Ze is ook meerdere malen teruggevallen, meestal binnen een jaar. In 2017 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al meerdere gesprekken met haar en bleef deze vertrouwen houden in de vrouw. Na meermalen recidive en diefstal van opiaten, concludeerde de inspectie dat de arts haar werk niet kon uitoefenen en legde haar daarom een tijdelijk beroepsverbod op.

Doorhaling BIG-register

Vervolgens boog het Regionaal Tuchtcollege zich erover. Vorig jaar zomer oordeelden de tuchtrechters dat de arts herstellende was van haar verslaving, maar dat er nog niet genoeg tijd overheen was gegaan om de risicoblootstelling en de kans op een terugval te kunnen beoordelen. Daarom was er te weinig vertrouwen in de arts en vormde ze een te groot risico voor de patiëntveiligheid. Daarom werd ze uit het BIG-register geschrapt.

Intrinsiek gemotiveerd

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vindt doorhaling van haar BIG-registratie op dit moment niet passend. Dat de IGJ vertrouwen in de verbeterkracht van de MDL-arts heeft verloren is begrijpelijk, maar tegelijkertijd is inmiddels duidelijk dat zij na haar laatste terugval concrete en toetsbare stappen heeft gezet. Ze heeft sinds januari 2023 geen opiaten aangeraakt en laat vrijwillig bij haar huisarts haar urine testen. Van maart 2023 tot en met oktober 2023 volgde de vrouw een behandeltraject gericht op haar verslaving en heeft ze dit volgens haar behandelaar met succes doorlopen. De arts blijkt intrinsiek gemotiveerd om zich te onthouden van opiaten en haar leven te beteren.

Pijnaanvallen

Ooit is de arts met opiaten begonnen toen ze door een medische situatie chronisch veel pijn had. Inmiddels heeft ze een goed werkende drain, waardoor de pijn in het afgelopen jaar zo’n drie keer is teruggekeerd op één dag. Daarbij zat ze de pijn uit en viel ze niet terug in oude gewoonten. En als pijn uitzitten haar niet lukt, laat ze zich opnemen in het ziekenhuis. Het tuchtcollege zegt ervan overtuigd te zijn geraakt dat de arts de pijnen beter kan doorstaan. Ook is nooit gebleken dat er sprake is geweest van tekortkomingen of incidenten in de patiëntenzorg.

Voorwaarden

Daarom mag ze haar beroep blijven uitvoeren, op enkele handelingen na. Zo mag ze geen beroep uitoefenen waarbij ze in aanraking komt met opiaten of waarbij opiaten beschikbaar zijn. Deze mag ze ook niet voorschrijven. Ook is ze verplicht om de IGJ iedere zes maanden schriftelijk en gedocumenteerd te informeren over de naleving van de voorwaarden. De arts moet 3 jaar lang elke twee weken naar de huisarts voor een urinetest en moet de bedrijfsarts van een eventueel nieuwe werkgever informeren over haar verslavingsgeschiedenis.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky