Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_maxima___rvd_-_jeroen_van_der_meyde

Koningin Máxima bezoekt ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum


Koningin Máxima bracht donderdag 23 mei een werkbezoek aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, voorheen Arq Psychotrauma Expert Groep, in Diemen. Het expertisecentrum houdt zich bezig met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Alle disciplines komen hier samen: van preventie, advies, onderzoek en opleidingen tot screening, di...

Normal_consult_dokter_arts

Meer duidelijkheid nodig over vertegenwoordiging in de zorg


Er is meer duidelijkheid nodig over wat goede vertegenwoordiging inhoudt in de zorg. Vertegenwoordigers behartigen de belangen van patiënten en cliënten die zelf niet in staat zijn beslissingen te nemen over zorg en behandeling. Knelpunten in de praktijk hebben vaak te maken met onduidelijkheid over de bevoegdheden van vertegenwoordigers en met ...

Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

Studie en gezondheid student lijden onder verslaving van familie of vrienden


Ruim vijftien procent van de studenten van Hogeschool Rotterdam heeft een ouder, partner, broer of zus die problemen heeft met het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. De gezondheid (vooral psychisch) en studieprestaties van deze studenten lijden hieronder. Dit blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. A...

Normal_pillen_medicijnen_pijnstillers

Meer oxycodonverslaafden kloppen aan bij verslavingszorg


Verslavingsartsen zien een duidelijke toename van het aantal mensen dat verslaafd  is aan oxycodon. Een paar jaar geleden kwam er af en toe een oxyodonverslaafde hun kliniek binnenlopen, maar tegenwoordig gaat het om enkele tientallen per maand. Dit meldt RTL Nieuws die hier zelf onderzoek naar deed. 

Normal_handen_samenwerken

Betere hulpverlening aan huishoudens met complexe problemen


Hulpverleners in de wijk moeten inwoners met complexe en urgente sociale problemen beter en eerder kunnen helpen. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Van Ark start samen met gemeenten, landelijke uitvoeringsorganisaties en de ministeries van Volksgezondheid, Justitie & Veiligheid, B...

Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Aanpak terugdringen personeelstekorten in de zorg slaat aan


De gezamenlijke aanpak van het kabinet, werkgevers en het onderwijs om het personeelstekort in de zorg terug te dringen lijkt aan te slaan. Volgens de nieuwste cijfers is het verwachte tekort aan medewerkers in ieder geval teruggelopen naar 80.000 en mogelijk zelfs naar 55.000 in 2022. Dit meldt Rijksoverheid. 

Normal_pesticiden

Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor ongeboren en pasgeboren baby's


Pesticiden kunnen zeer schadelijk zijn voor ongeboren en pasgeboren baby’s. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat blootstelling hieraan de kans op autisme vergroot. Belangrijke kanttekening is wel dat het om een statistische relatie gaat en dat er nog geen direct bewijs is voor de ontwikkeling van autisme door pesticiden. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Normal_gevangenis

Inspectie onderzoekt knelpunten bij resocialisatie vanuit forensische zorg


De Inspectie Justitie en Veiligheid is een onderzoek gestart naar de besluitvorming over het verlenen van vrijheden aan tbs’ers. Zij is hiertoe begonnen bij de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s). Later dit jaar volgen de Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC). Door knelpunten en verbeterpunten te signaleren, wil de Inspectie bijdragen a...

NZG GGZ Informatie

NZG Blog

Patroon doorbreken op je drieënnegentigste

Normal_marja_foto

Mijn vader ging drie keer per week naar een dagopvang voor ouderen. De vrouwen zaten apart van de mannen. In het begin zaten er nog wat krachtige mannen bij waar je een gesprek mee kon voeren. De laatste tijd zat mijn vader tussen heren met zware alzheimer en daar was het programma op afgestemd. Vragen als: "Wat gaat sneller: een vliegtuig of ee...

NZG Interview

‘De zorg heeft geen instroomprobleem maar een zorgwekkend uitstroomprobleem’

Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg


“We hameren er al jaren op en nu lijkt het kwartje ook bij de overheid te vallen. De zorg heeft geen instroomprobleem, maar een zorgwekkend uitstroomprobleem. De oplossing ...