NZG Ggz algemeen

Wat is geestelijke gezondheidszorg?

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is de verzamelnaam voor alle zorg voor mensen met psychische problematiek. Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking krijgt op een bepaald moment in zijn of haar leven te maken met psychische problemen waarbij professionele hulp noodzakelijk is. De geestelijke gezondheidszorg heeft verschillende doelstellingen. De kerntaak is het proberen te voorkomen van geestelijke problematiek. Wanneer mensen desondanks psychische problemen ervaren wordt er een behandeling gekozen om te proberen deze mensen te genezen. Wanneer mensen een psychische aandoening hebben die chronisch is, wordt hulp geboden om hen een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.

 

Wat doet de geestelijke gezondheidszorg?

De geestelijke gezondheidszorg is een onderdeel van de reguliere gezondheidszorg. Het is een toegepaste wetenschap die als doel heeft de psychische gezondheid van mensen te optimaliseren en zorg te dragen voor de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. Onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg zijn onder meer psychiatrie, psychologie, sociaal pedagogische dienstverlening, verslavingszorg en stervensbegeleiding.

 

Voor wie is geestelijke gezondheidszorg?

Geestelijke gezondheidszorg is bedoeld voor iedereen wiens kwaliteit van leven wordt beperkt door psychische problematiek, zoals mensen met aangeboren psychiatrische stoornissen, verslavingen en andere levensloopproblematiek zoals depressie of angst.

Het grootste deel (bijna 90 procent) van de cliënten wordt ambulant behandeld. Dit houdt in dat er meer ingezet wordt op het bieden van zorg bij de cliënten thuis en minder op verblijf in een instelling. Zo kunnen mensen waar mogelijk doorgaan met hun dagelijks leven en de behandeling sluit hier zoveel mogelijk op aan. De doelstelling van de geestelijke gezondheidszorg is om de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van leven voor mensen te maximaliseren. 

© Nationale Zorggids