Normal_hersenen_brein_hersenscan_

De hersenstudie die Nijmeegse onderzoekers uitvoerden bij kinderen met adhd, zou onbetrouwbaar en zelfs stigmatiserend zijn. Binnenlandse en buitenlandse wetenschappers stellen dat de resultaten van het onderzoek minimaal zijn en dat bepaalde hersengebieden van kinderen met adhd niet altijd kleiner zijn zoals het onderzoek concludeert. Er is al een verzoek ingediend bij wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Psychiatry om het onderzoek terug te trekken. Dit meldt Volkskrant. 

Voor het onderzoek werden hersenscans van 3.200 personen met en zonder adhd gebruikt, waarbij werd gekeken naar de grote van onder andere de nucleus accumbens. Dit gebied is belangrijk bij motivatie en beloning. De onderzoekers stelden dat vijf hersengebieden kleiner zijn bij kinderen met adhd. Dit zou blijken uit het vergelijken van de hersenscans.

Echter zou dit verschil niet groot genoeg zijn om het ook daadwerkelijk als een eigenschap van adhd te beschouwen. Medici en wetenschappers zijn dan ook niet te spreken over het onderzoek. Daarbij zou bovendien een fout gemaakt zijn in de weergave van het IQ van de deelnemers met en zonder adhd.

Martine Hoogman, hersenwetenschapper bij het Radboudumc en één van de onderzoekers stelt dat de vondsten inderdaad klein zijn en ook niet geschikt zijn om de diagnose adhd te kunnen stellen op basis van een hersenscan. “Dit betekent echter niet dat de verschillen nietszeggend zijn.” Zo zou de studie zich richten op het in kaart brengen van verschillende eigenschappen van adhd om zo een beter beeld van de stoornis te krijgen.

Het onderzoek werd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Psychiatry gepubliceerd. In het eerstvolgende nummer zullen zij de in de ingezonden brieven plaatsen die critici naar het tijdschrift stuurden. Ook wordt er een reactie van de Nijmeegse wetenschappers geplaatst.

Door: Redactie Nationale Zorggids