Normal_normal_knuffel_beer_mishandeling_kind_verdriet__1_

De aanpak van kindermishandeling verbetert door het wegnemen van knelpunten op de werkvloer. Dat is gebleken in de zes gemeenten waar Collectieven tegen Kindermishandeling zijn opgezet. Bij deze Collectieven staan de knelpunten en oplossingen van de professionals centraal. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

In een rondetafelgesprek bespreken de algemeen directeur van de VNG en betrokken directeuren-generaal van de ministeries van VWS, OCW en V&J de resultaten van de Collectieven. Ze vinden de resultaten nog beter dan tevoren was gedacht. De kern is dat professionals uit verschillende disciplines elkaar beter weten te vinden en elkaar versterken. Zo is er meer overleg tussen de zorg enerzijds en politie en justitie anderzijds.

In elk van de Collectieven in Heerlen, Arnhem, Leeuwarden/Weststellingwerf, Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam, zijn andere accenten gelegd. De overeenkomst is dat op de werkvloer is bedacht waar knelpunten en verbetermogelijkheden zitten. “Van onderop met professionals die zelf – op hun manier – vorm geven aan de verbeteringen”, zegt algemeen directeur Jantine Kriens van de VNG. Alle opdrachtgevers zijn het erover eens dat deze manier van samenwerken smaakt naar meer.

In het rondetafelgesprek hebben Angelique Berg (directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS), Michèle Blom (directeur-generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van V&J), Alida Oppers (directeur-generaal Primair en Voorgezet Onderwijs van het ministerie van OCW) en Jantine Kriens (algemeen directeur VNG) gesproken over goede voorbeelden, de noodzaak van preventie en over het veiligstellen en verder brengen van de resultaten die in de Collectieven zijn bereikt.

Door: Redactie Nationale Zorggids