Normal_oorlog__kind__is

Vorige week informeerde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer over de inzet van Nederland bij vrouwen en kinderen in IS-gebied. Grapperhaus laat weten dat kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar IS-gebied of daar geboren zijn, in eerste instantie als slachtoffers gezien moeten worden die adequate zorg nodig hebben. Het is aan de Raad van voor de Kinderbescherming om deze kinderen bij terugkeer in Nederland te ondersteunen. Dat meldt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). 

De Raad speelt een belangrijke rol bij het verstrekken van zorg aan de veelal jonge kinderen die zijn blootgesteld aan ernstige omstandigheden. Het is dan ook de taak van de RvdK om maatregelen te vragen om de rechten van Nederlandse kinderen te waarborgen.

“Indien er sprake is van de terugkeer van een Nederlandse minderjarige met zijn of haar ouder(s) uit het jihadistisch strijdgebied, dan is er een landelijk werkende multidisciplinair adviesteam minderjarige terugkeerders om de zorg en eventuele veiligheidsrisico’s te borgen”, aldus Grapperhaus.

Het Landelijk Adviesteam Terugkerende minderjarigen (LAT) is een team van onder anderen traumadeskundigen en experts. Zij kunnen de mate van extremisme bij terugkeerders duiden en adviseren over opvang, veiligheid en zorg. Waar van toepassing is de interventie voor de minderjarigen in samenhang met de interventies bij de ouders. Bij onderzoeken en adviseren rond terugkeerders blijft voor de RvdK het belangrijkste dat elk kind het recht op bescherming heeft. 

Door: Redactie Nationale Zorggids