Steeds minder vechtscheidingen en minder kinderen die daarvan de dupe zijn

Het aantal conflictscheidingen is de afgelopen tien jaar enorm gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar. Nog maar 6 procent van de gestrande huwelijken eindigt met een oordeel van de rechter over de afwikkeling daarvan, Dat percentage lag in 2011 nog op 31 procent. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.  

“Uit de resultaten kunnen we concluderen dat het in verreweg de meeste gevallen lukt om een scheiding in goed overleg te begeleiden op zowel emotioneel als juridisch vlak. Mediation lijkt daarbij steeds belangrijker te worden. Dat vind ik een enorme winst van de afgelopen jaren. Het past ook in deze tijd dat partners kiezen voor gelijkwaardigheid zowel tijdens de relatie als bij de beëindiging daarvan”, zegt Alexander Leuftink van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), die opdracht tot het onderzoek gaf.

Co-ouderschap

In de zorg voor de kinderen wordt steeds meer gekozen voor een vorm van co-ouderschap (34 procent). In 2011 was dat nog maar 25 procent. Drie procent van de gescheiden stellen kiest voor bird-nesting (kinderen in ouderlijk huis, ouders vliegen in en uit). 54 procent vindt dat heen en weer reizen niet te belastend mag zijn voor de kinderen en 36 procent vindt dat er een maximumafstand moet komen tussen de huizen van beide ouders.

Bijna de helft van de ex-partners vindt dat co-ouderschap het uitgangspunt zou moeten zijn. Opvallend is dat mannen meer uitgesproken voorstanders zijn van co-ouderschap (60 procent versus 40 procent), dat het contact met beide ouders gelijk moet worden gehouden (69 procent versus 57 procent) en dat dit in het belang van het kind is (49 procent versus 36 procent).

Door: Nationale Zorggids