Normal_ouders_scheiding_gescheiden

Het programma 'Scheiden zonder schade' heeft de opbouwfase afgerond. Nu start de uitvoering van de acties en de ontwikkeling van een scheidingsprocedure en scheidingsloketten. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, zo meldt huiselijkgeweld.nl. 

Het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade ging op 1 september vorig jaar van start, in opdracht van de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid en in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het heeft als doel de schade bij kinderen zoveel als mogelijk te voorkomen als ouders uit elkaar gaan.

Regiolabs in Den Haag en Oost-Brabant

In juni is de kwartiermakersfase afgerond en is een begin gemaakt met de uitvoeringsfase. De komende tijd gaan professionals aan de slag met regiolabs in Den Haag en Oost-Brabant. Hiervoor zijn professionals vanuit zorg en sociaal domein samengebracht met professionals uit de juridische wereld en de rechtbank. Zij zijn nodig om complexe scheidingen te voorkomen. In de regiolabs gaan deze professionals aan de slag met het ontwikkelen en testen van de nieuwe scheidingsprocedure, verschillende vormen van een scheidingsloket, een gezinsvertegenwoordiger en een steunfiguur kind.

Door: Nationale Zorggids