Normal_zware_metalen_in_een_derde_van_slime_en_putty

Bijna een derde vertoont afwijkingen variërend van onjuiste etikettering tot te hoge afgifte van zware metalen en conserveermiddelen. Het merendeel betreft lichte overschrijdingen. Bij 2 producten is sprake van een grove overschrijding. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de verkoop van alle producten met tekortkomingen verboden, omdat ze een veiligheidsrisico kunnen vormen. Dit meldt de NVWA. 

De NVWA onderzocht in totaal 76 willekeurig gekozen slimes en putties om zo een goed beeld van de markt te krijgen. Bij in totaal 24 van deze producten werden afwijkingen gevonden. Bij sommige producten ging het om meer dan één tekortkoming. In zes gevallen was de etikettering niet op orde, bij 21 producten werd een lichte overschrijding van wettelijke limieten voor bepaalde chemische stoffen geconstateerd en bij twee producten was er sprake van grove overschrijdingen van de wettelijke limiet voor boor (een zwaar metaal) of een conserveermiddel. De verkoop van producten met tekortkomingen is verboden. Op de website van de NVWA staat een overzicht van alle onderzochte producten.

Gezondheidsrisico’s

Slime en putty zijn speelgoedproducten die kinderen kunnen kneden, uit elkaar trekken en ermee stuiteren. Tijdens het spelen kunnen kinderen chemische stoffen binnenkrijgen via huidcontact of hand-mondcontact. Bij een te hoge concentratie kan dat een risico opleveren voor de gezondheid. Het zware metaal boor kan op de korte termijn irritatie, diarree, braken en krampen veroorzaken. Op de lange termijn kan het mogelijk effect hebben op de voortplanting. Conserveermiddelen kunnen na herhaaldelijk contact leiden tot een allergische reactie.

Maatregelen

In Europa moet speelgoed voldoen aan strenge veiligheidseisen. De NVWA treedt op als speelgoed niet aan deze wet- en regelgeving voldoet. Bij bedrijven die producten verhandelden waarbij een risico is geconstateerd, heeft de NVWA een schriftelijke waarschuwing opgesteld. Voor producten waarbij een ernstig veiligheidsrisico is gevonden, heeft de NVWA een boete opgelegd. Het verantwoordelijke bedrijf is opgedragen om de producten bij de consument terug te halen.

Door: Nationale Zorggids