Geen verhoogd risico op kanker door blootstelling aan asbest via leidingwater

Er zijn volgens de Gezondheidsraad geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op kanker door blootstelling aan asbest via leidingwater. Leidingwater in Nederland bevat slechts zeer lage concentraties asbestvezels. Zelfs bij veel hogere concentraties is er geen sprake van een verhoogd risico op bijvoorbeeld maag- en darmtumoren, blijkt uit buitenlands onderzoek. Maatregelen zijn dan ook niet nodig, aldus de Gezondheidsraad.

Mensen die worden blootgesteld aan bepaalde concentraties asbest, kunnen hier kanker van krijgen. Daarom is het ook verboden om asbest te gebruiken in Nederland. Omdat een deel van het drinkwaternet nog uit oude leidingen van asbestcement bestaat, kunnen door slijtage of werkzaamheden asbestvezels in het kraanwater terechtkomen.

Drinkwater bewerkt 

De samenstelling van het water wordt zoveel mogelijk bewerkt door drinkwaterbedrijven om slijtage zo veel mogelijk tegen te gaan. Na werkzaamheden worden leidingen eerst schoongespoeld. Hierdoor zijn de concentraties asbestvezels in Nederland heel laag, zo laag zelfs dat de aanwezigheid van vezels niet kon worden vastgesteld. In buitenlandse onderzoeken met vele malen hogere concentraties dan in Nederland werd ook geen verband gevonden tussen blootstelling aan asbestvezels in drinkwater en kanker. Daarom stelt de Gezondheidsraad ook vast dat er hier geen gezondheidsrisico’s zijn door oude leidingen met asbest.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky