Noodopvang van minderjarige vluchtelingen in Appelscha gaat niet door

Een hotel in het Friese Appelscha wordt toch niet gebruikt om maximaal zestig minderjarige vluchtelingen op te vangen. Die noodopvang was vorige week aangekondigd, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ziet er alsnog van af. Dat meldt de gemeente Ooststellingwerf, waar Appelscha onder valt.

Het COA zou hotel Aan de Vaart voor zes maanden huren, met de mogelijkheid om dit met nog een half jaar te verlengen. Volgens de gemeente heeft dat veel teweeggebracht in Appelscha. "Wij betreuren de onrust die is ontstaan naar aanleiding van het bericht over de opvang van vluchtelingen. We weten met elkaar dat Nederland voor een grote uitdaging staat om vluchtelingen een veilig onderdak te bieden. We weten nu niet wat dat voor onze gemeente op korte en lange termijn betekent", laat Ooststellingwerf weten.

Volgens het COA moest het hotel op een paar punten nog worden aangepast voordat de vluchtelingen er naartoe konden verhuizen. Dat kan alleen niet op korte termijn worden uitgevoerd. "Dit was reden voor de aanbieder die locaties onderzoekt en aanbiedt aan het COA, om het aanbod van het hotel in te trekken."

Opvang Wolvega

In de Friese plaats Wolvega worden waarschijnlijk ongeveer twintig huisjes voor statushouders neergezet. De chalets moeten net buiten de bebouwde kom worden geplaatst. Daar kunnen ze snel worden aangesloten op elektriciteit, riolering en drinkwater. Volgens de gemeente zien de omwonenden de komst van de statushouders niet zitten. "Er zijn zorgen geuit over onder andere de verkeersveiligheid, de privacy en waarde van hun huizen", stelt Weststellingwerf, waar Wolvega onder valt.

Statushouders hebben te horen gekregen dat ze zijn erkend als vluchteling en dat ze dus in Nederland mogen blijven. Maar duizenden statushouders kunnen de asielzoekerscentra niet verlaten door de woningnood. Daardoor kunnen ze ook niet plaatsmaken voor nieuwe vluchtelingen. Als statushouders doorstromen naar een tijdelijk onderkomen, komt er meer ruimte voor nieuwe asielzoekers.

Asielschip Wageningen

In de haven van Wageningen worden 98 vluchtelingen opgevangen op een asielschip. Het schip, de MS Willemstad, blijft maximaal een jaar lang liggen in de haven aan de Nederrijn.

Door: ANP