'Gemeenten moeten actiever toezicht houden op zuipketen en minderjarigen'

STAP dringt er bij gemeenten op aan een oogje in het zeil te houden op zogenoemde zuipketen waar jonge mensen, waaronder minderjarigen, zonder toezicht alcohol tot zich nemen. Minderjarigen zeggen ernaartoe te gaan vanwege de prijs van alcohol en het gemak waarmee ze aan een biertje, wijntje of iets zwaarders komen. Dit meldt NOS. 

Vooral jongeren in plattelandsgebieden komen graag samen in keten. Ze spreken er met groepjes af, praten over van alles en nog wat en dansen soms. Maar in een zuipkeet of drankhok is er ook alcohol. Vaak bevinden deze ruimtes zich op een eigen terrein, zoals een schuur, caravan of zolder. Sinds 2014 moeten gemeenten hier toezicht op houden en ervoor zorgen dat als een keet toegankelijk is voor iedereen, er een horecavergunning is aangevraagd en opgeleid personeel er drankjes schenkt. Minderjarigen zouden dan natuurlijk geen alcohol mogen krijgen.

Veel drinken in korte tijd

Volgens directeur Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is het belangrijk dat de zuipketen veilig zijn voor minderjarigen. Nu zij op een laagdrempelige manier alcohol kunnen drinken, is die veiligheid in gevaar. “Een van de grote problemen waar we in Nederland mee te maken hebben is het veelvuldige drinken van jongeren in een korte tijdspanne. Een keet is de plek waar dat makkelijk kan. Je stopt niet na twee glazen”, aldus Van Dalen.

Hersenontwikkeling

Jongeren die veel alcohol drinken brengen daarmee de ontwikkeling van hun hersenen in gevaar. Ook leidt overmatig drinken tot geweld en ander grensoverschrijdend gedrag, zegt Patrick van Iperen van het Trimbos-instituut. Keten hoeven van hem niet te sluiten, maar gemeenten zouden hier wel een beter oogje in het zeil moeten houden. Handhavers hebben ook betere training en voorlichting nodig zodat zij weten wat is toegestaan in een keet en wat vooral niet.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky