Gratis e-book over leren en bewegen onder adolescenten en jongvolwassenen

Bewegen is gezond, niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je geest. Steeds meer studies tonen aan dat ook leerprestaties kunnen verbeteren als je genoeg beweegt. Hoe werkt dat precies bij jongeren? Wat kunnen scholen doen? En maakt bewegen ook gelukkiger? Dat lees je in het gratis te downloaden e-book van onder andere prof. dr. Renate de Groot en dr. Rianne Golsteijn, beiden verbonden aan de Open Universiteit. Dat meldt de Open Universiteit.

De titel van het e-book is Physical Activity Behavior, Cognition and Psychological Well-being in Educational Settings. Het boek is samengesteld door Renate de Groot en Rianne Golsteijn (Open Universiteit), Nathalie Lander (Deakin University, Geelong, Australië) en Esther Hartman (UMC Groningen). In twaalf artikelen wordt de laatste stand van zaken op het gebied van bewegen, cognitie en welzijn in het onderwijs weergegeven. In dit boek komt aan bod welke factoren belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de hersenen en hoe scholen hieraan kunnen bijdragen. Centraal staat hoe beweging ervoor kan zorgen dat adolescenten en jongvolwassenen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Totale bewegingspatroon

De Groot en Golsteijn hebben zelf bijgedragen aan twee artikelen in het boek. In één artikel beschrijven ze, samen met hun collega’s van de Open Universiteit Mara Kirschner en dr. Inge van der Wurff en prof. dr. Hans Savelberg van de Universiteit van Maastricht, de resultaten van de Phit2Learn-studie. Daarin onderzochten ze of verschillende niveaus van beweging samenhangen met het welbevinden van mbo-studenten. De studenten droegen een week lang een activiteitenmeter, maakten cognitieve tests en vulden vragenlijsten in over hoe ze zich voelden. De onderzoekers keken naar het totale bewegingspatroon van deze studenten en of ze hoog, gemiddeld of laag intensief bewogen. Er bleek onder andere een significant verband te zijn tussen iemands totaal aan beweeggedrag en mentaal welbevinden. Leerlingen kunnen volgens de auteurs dus gelukkiger worden als ze meer in beweging komen, bijvoorbeeld wanneer scholen 'beweegpauzes' in zouden voeren.

Ontbreken van zitgedrag

In het tweede artikel beschrijft De Groot samen met Van der Wurff, promovenda aan de Open Universiteit Petra Luteijn en collega’s van het Mulier Instituut en de Universiteit Maastricht, vanuit een andere invalshoek over het Phit2Learn-project. In deze studie keken ze naar het verband tussen het onderbreken van zitgedrag, in dit geval staan, en de executieve functies van mbo-studenten. De deelnemers werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep studenten maakte cognitieve tests terwijl ze stonden en de andere terwijl ze zaten. Een week later wisselden de groepen om. Jammer genoeg bleek dat 40 minuten staan geen invloed heeft op de executieve functies. Toch heeft ander onderzoek aangetoond dat meer staan gunstig is voor de gezondheid. Staande bureaus op scholen kunnen dan volgens de onderzoekers toch nuttig zijn, omdat ze de negatieve effecten van zitgedrag tegengaan. En wie weet: misschien word je, als je onder het leren nog langer en vaker gaat staan, wel een genie.

Door: Nationale Zorggids