K-EET verbetert eetstoornissenzorg met netwerk

De komende drie jaar gaat K-EET (Ketenaanpak Eetstoornissen) door met bouwen aan het Eetstoornissennetwerk, zodat kinderen en jongeren met een eetstoornis eerder worden herkend en een betere behandeling krijgen. Dit meldt Voor de Jeugd en het Gezin. 

K-EET is eind 2019 opgezet en is de landelijke ketenaanpak eetstoornissen bij kinderen en jongeren. De afgelopen jaren hebben professionals en ervaringsdeskundigen samen gewerkt aan oplossingen voor complexe problemen in de eetstoornisketen. De netwerkzorg is inmiddels geïntensiveerd en er wordt beter gebruik gemaakt van professionele kennis en expertise. Ook is deze kennis toegankelijker gemaakt via platforms als eetstoornissennetwerk.nl en de First EET Kit.

Eetstoornissennetwerk

Het doel is om drie thema’s verder te ontwikkelen: de netwerkaanpak, vroege herkenning en behandeling en het ontwikkelen, benutten en beschikbaar stellen van kennis. Het doel van K-EET is een regionaal en landelijk stevig en omvattend eetstoornissennetwerk.

Door: Nationale Zorggids