Kinderen en ouders moeten te lang wachten op afhandeling melding Veilig Thuis

Bij geen van de 25 regionale Veilig Thuis-organisaties lukt het om de taken binnen de wettelijke termijnen uit te voeren, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hierdoor moeten ouders en kinderen te lang wachten op afhandeling van een melding of onderzoek bij Veilig Thuis. Dit leidt ertoe dat het soms te lang duurt voordat passende hulp wordt ingezet, meldt IGJ.

Veilig Thuis krijgt meldingen over vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en onderzoekt vrijwel altijd direct of er sprake is van acute onveiligheid. Zo ja, dan krijgt de melding prioriteit. Zo nee, dan moet Veilig Thuis binnen vijf werkdagen een veiligheidsbeoordeling afronden, wat inzicht moet geven in de veiligheidssituatie en de benodigde hulpverlening. Uit onderzoek van de IGJ blijkt dat het 5 Veilig Thuis-organisaties lukt om 80 procent van de meldingen binnen de wettelijke termijn te beoordelen. Bij ruim vierduizend meldingen worden de veiligheidsbeoordelingen te laat aangeleverd. In sommige gevallen komen deze pas weken of zelfs maanden later.

Eigen onderzoek

Is de veiligheidsbeoordeling afgerond, dan kan Veilig Thuis de melding overdragen aan de juiste hulpverlening.  Vervolgens kan Veilig Thuis de melding afsluiten of er zelf een vervolg aan geven door onderzoek of een vervolgtraject in te stellen. Vervolgtrajecten zijn nodig om de veiligheid van de gezinnen te herstellen. Het lukt geen enkele Veilig Thuis-organisatie om alle eigen onderzoeken binnen de wettelijke termijn van 10 weken af te ronden of vervolgtrajecten binnen dat wettelijke termijn af te ronden.

Meer en acutere meldingen

Volgens Veilig Thuis komen er meer meldingen en adviesaanvragen binnen, waardoor de regio’s de wettelijke termijnen niet halen. Ook zijn de meldingen complexer en vaker acuut. Daarnaast kampt ook Veilig Thuis met personeelstekorten en zijn er wachtlijsten bij ketenpartners als de ggz en de Raad voor de Kinderbescherming. Daardoor blijft passende hulp uit of duurt dit te lang.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky