Normal_echo_zwanger

Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met de stof diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME), kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Vrouwen die zwanger zijn kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat deze week is aangeboden aan staatssecretaris Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Op verzoek van ex-minister Asscher, ging de Gezondheidsraad na of beroepsmatige blootstelling aan DEGME gevaarlijk kan zijn voor het ongeboren kind en de vruchtbaarheid. Ook is beoordeeld of DEGME nadelige effecten heeft op of via de borstvoeding. De stof wordt onder meer gebruikt als toevoeging aan brandstof voor vliegtuigen en in professionele drukinkt en textielverf.

Op grond van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken stelt de Gezondheidsraad voor om DEGME alleen te classificeren voor effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Op basis van deze effecten is het voorstel om DEGME te classificeren als een stof die toxisch kan zijn voor de menselijke voortplanting. Over de effecten op de vruchtbaarheid en lactatie is onvoldoende informatie beschikbaar om conclusies te trekken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids