Normal_baby__blij__romper__chinees__aziatisch__liggen

Minister Dekker van Rechtsbescherming vindt het belangrijk dat mensen hun afstammingsinformatie kunnen achterhalen. Dit zegt hij in reactie op de uitzending van Zembla over de rol van de overheid in adoptiezaken. Het is evenzeer van belang dat ouders geheel vrijwillig en goed geïnformeerd afstand doen van hun kind. Het is dan ook uitermate betreurenswaardig dat dit in bepaalde adoptieprocedures die in het verleden hebben plaatsgevonden kennelijk niet zo heeft plaatsgevonden. Dit meldt Rijksoverheid.

De wet- en regelgeving met betrekking tot interlandelijke adoptie is mede door het toenemend aantal adopties steeds verder aangescherpt, zowel in Nederland als in de zendende landen. Ook zijn procedures van interlandelijke adoptie de afgelopen decennia steeds zorgvuldiger geworden, onder andere doordat steeds meer landen zijn toegetreden tot het Haags Adoptieverdrag.

Zo worden al geruime tijd alle adoptievoorstellen van de vergunninghouders door de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden beoordeeld. Verder is er sinds 2008 een kwaliteitskader voor de vergunninghouders waaraan zij zich geconformeerd hebben dat in 2013 is geactualiseerd. De primaire verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige afstandsprocedure en dossiervorming daaromtrent lag en ligt echter bij de zendende landen.

Tegelijkertijd onderkent minister Dekker dat er kwetsbaarheden in het systeem zitten. Hij neemt die zorgpunten zeer serieus en zet er op in om deze aan te pakken. Daarbij zal er vanuit Nederland nooit waterdichte garantie gegeven kunnen worden dat een procedure zuiver is verlopen, omdat we afhankelijk zijn van het handelen van de zendende landen. Dat neemt niet weg dat de minister van mening is dat de mogelijkheid van interlandelijke adoptie moet blijven bestaan. Een goed gereguleerde adoptieprocedure biedt kansen voor kinderen die daarbij gebaat zijn, want die kinderen zijn er nog steeds.

Minister Dekker heeft in zijn brief van 10 januari aangegeven dat er maatregelen zijn getroffen om geadopteerden die op zoek zijn naar hun afstammingsinformatie onder andere tegemoet te komen door FIOM een helpdeskfunctie te geven. Ook zal FIOM gratis inzage geven in de dossiers die onder het beheer van het ministerie van Justitie en Veiligheid vallen.

Door: Redactie Nationale Zorggids