Normal_rss_entry-428980

De Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) wil dat er een "zorgvuldig afbouwscenario" komt voor adopties uit het buitenland. In 2022 plaatste de adoptieorganisatie 24 buitenlandse kinderen in Nederland. Het afbouwplan moet er volgens de organisatie toe leiden dat er adoptieouders beschikbaar blijven voor kinderen die in hun eigen land niet permanent geadopteerd kunnen worden.

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) meldde vorige week dat er per direct geen nieuwe adoptieprocedures uit het buitenland worden opgestart. Dat gebeurde nadat een voorstel van de SP met die strekking werd aangenomen door de Tweede Kamer. Twee jaar geleden besloot de minister nog om dit soort adopties weer onder strenge voorwaarden toe te staan, na een zeer kritisch rapport over misstanden bij adopties.

De stichting wil in het afbouwplan onder meer opnemen dat alle aspirant-adoptieouders die zich hebben aangemeld en in het adoptietraject geaccepteerd zijn, die procedure moeten kunnen afronden. Het gaat om zo'n vijfhonderd aanvragers.

Duidelijkheid

De NAS wil dat het plan ook zo snel mogelijk duidelijkheid geeft aan landen die samenwerken met Nederland voor buitenlandse adopties. De organisatie spreekt van een "zwabberbeleid" en vindt dat het besluit "het vertrouwen van partnerlanden in Nederland geschaad heeft". "Een zorgvuldig afbouwbeleid kan daarin tot enig herstel leiden."

Weerwind zei eerder dat procedures die al zijn gestart voorlopig doorgaan, maar dat de adoptieprocedure mogelijk niet afgerond kan worden. In september komt de minister met een afbouwplan. Daarin wordt ook duidelijk hoe het verder moet met lopende procedures.

Door: ANP