Normal_zwanger__zwangerschap

Vanaf vandaag kunnen zwangere vrouwen in Rotterdam en Den Haag die naar een abortuskliniek gaan begeleiding krijgen van vrijwilligers. Ongeveer twintig vrijwilligers zijn beschikbaar om de vrouwen de kliniek in te begeleiden en ze te beschermen tegen hinderlijke anti-abortusactivisten. De vrijwilligers zijn geen hulpverleners of activisten, maar beogen hiermee de keuzevrijheid van de vrouwen te bewaken. Dit meldt De Volkskrant.

Anti-abortusactivisten voeren sinds ongeveer anderhalf jaar steeds meer actie voor sommige klinieken. Dit was aanleiding voor actiegroep De Bovengrondse om de pilot met abortusbuddy's te starten. Deze vindt eerst plaats in Rotterdam en Den Haag. Mocht blijken dat hier behoefte aan is bij zwangere vrouwen, dan wordt dit mogelijk uitgebreid naar andere steden met een kliniek. Het Humanistisch Verbond steunt het project.

Intimidatie door anti-abortusdemonstranten 

Eerder vandaag bleek dat zwangere vrouwen die zich bij een abortuskliniek melden nog steeds worden geïntimideerd door anti-abortusdemonstranten. Volgens het Humanistisch Verbond is er sinds vorig jaar weinig veranderd, ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitsprak voor bufferzones om demonstranten op afstand te houden.

Abortusbuddy's: "uit nood geboren"

Arts Monique Opheij, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen, zegt dat het genootschap achter dit initiatief staat: "het is uit nood geboren." Directeur Gerrit Zomerdijk van de abortuskliniek in Rotterdam ziet dat de bufferzones die zijn ingesteld niet werken. Voor de deur van de kliniek ziet hij regelmatig activisten staan die bezoekers aanspreken. Hoewel hij in de eerste plaats twijfelde aan het effect van de abortusbuddy's, staat hij er nu positief tegenover omdat de buddy's zich neutraal zullen opstellen en niet in gesprek gaan met activisten. 

Directeur anti-abortusorganisatie: ‘collega's spreken vrouwen respectvol aan’

Volgens Kees van Helden, directeur van de anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven, gaan zijn collega’s respectvol om met de vrouwen die naar de abortuskliniek gaan. Hij geeft aan dat de vrouwen vaak blij zijn met het gesprek: "Zeker twee keer per week besluit een vrouw daarna af te zien van abortus." Hij staat niet achter agressieve benaderingen, zoals spandoeken met de tekst "abortus is moord". Volgens hem werkt dat averechts. 

De abortusbuddy's hebben een training gekregen en een gedragscode ondertekend, waarin staat dat zij bij de begeleiding naar de kliniek geen vragen stellen over de zwangerschap of de abortus. Ook is het niet de bedoeling dat er persoonlijke ervaringen worden gedeeld. In de gedragscode staat tevens dat zij beloven contactgegevens van de vrouw die ze begeleiden te wissen.

Een abortusbuddy is te boeken via de website Samennaardekliniek

Door: Nationale Zorggids