Invoering NIPT in reguliere screening per 2023 haalbaar

Het RIVM concludeert in haar uitvoeringstoets dat het haalbaar is om per april 2023 de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in het landelijke screeningsprogramma in te voeren. Voortvarende voorbereiding door de betrokken partijen is een voorwaarde voor de implementatie in april 2023. Dit meldt het RIVM.

Zwangere vrouwen kunnen laten onderzoeken of hun ongeboren kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Lange tijd werd dit gedaan met de combinatietest. Sinds 2017 kunnen zwangere vrouwen ook voor een ander onderzoek kiezen: de NIPT. De voorwaarde is nu nog dat de vrouwen meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek naar deze test (TRIDENT-studies). De NIPT is een betere test; de uitslag klopt vaker dan bij de combinatietest.
 

NIPT in reguliere screening zwangere vrouwen

In de uitvoeringstoets geeft het RIVM duidelijkheid over de haalbaarheid en randvoorwaarden van de invoering van de NIPT in het reguliere screeningsprogramma. Het is ingewikkeld maar haalbaar om de NIPT in te voeren. Er is hiervoor voldoende draagvlak bij de beroepsgroepen en andere betrokken partijen. Het blijkt niet wenselijk om ook de combinatietest te blijven aanbieden. Nog maar weinig zwangere vrouwen kiezen voor deze test en het is daarom niet houdbaar om een goed landelijk aanbod beschikbaar te blijven stellen.
 
Het RIVM heeft deze uitvoeringstoets in opdracht van het ministerie van ministerie van Volksgezondheid verricht. De minister zal de uitvoeringstoets aanbieden aan de Tweede Kamer. Mede op basis van de uitvoeringstoets kan de minister de voorbereidingen treffen die nodig zijn om op termijn de NIPT in het reguliere screeningsprogramma te kunnen opnemen.
 
Door: Nationale Zorggids