‘Abortuszorg in Nederland niet toegankelijk genoeg’

Sommige vrouwen krijgen door een fout in de financiering van abortus niet alle kosten vergoed. Daarom roepen artsen en verloskundigen minister Kuipers in een brandbrief op om hier zo snel mogelijk iets aan te doen. Dat meldt de NOS.

Veel kwetsbare vrouwen krijgen met dit probleem te maken. Het gaat bijvoorbeeld om internationale studentes of vrouwen die illegaal in Nederland verblijven en (gedwongen) in de prostitutie werken.

Werkgeverspremie

Abortus wordt niet vergoed door zorgverzekeraars, maar via werkgeverspremies. Abortus valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierdoor zijn deze vrouwen de dupe. Zij hebben namelijk (niet altijd) legaal werk.

Jaarlijks moeten ongeveer 250 vrouwen zelf voor een abortus betalen. Dit kost tussen de 400 en 1200 euro. 

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong