Kan kinderdagverblijf zich nergens anders vestigen dan op oude veehouderij?

De gemeente Drimmelen heeft zes maanden de tijd om aanvullend onderzoek te doen naar de behoefte aan een kinderopvang op een oude veehouderij in Wagenberg. Daarbij wil de Raad van State dat de gemeente kan laten zien dat kinderopvang Koetje Boe zich alleen op die plek kan vestigen en niet op een openstaande locatie middenin het dorp. Dit meldt BN de Stem.

Niet-agrarische bedrijvigheid in een buitengebied mag alleen als dat echt niet op een andere locatie kan worden uitgevoerd. Daarom wil de Raad van State dat de gemeente dit uitzoekt. Ook moet Drimmelen de verplichte investering in de landschappelijke kwaliteit opnieuw laten berekenen. Want er is volgens de Raad van State nu uitgegaan van een te lage grondprijs.

Nooit gelegaliseerd

Koetje Boe is geen nieuw kinderdagverblijf. Het zit al sinds 2004 op de voormalige veehouderij. De opvang is om die reden echter nooit gelegaliseerd. Dat was nooit zo’n probleem omdat het een neventak van de veehouderij was, maar nu die is opgeheven is de opvang de hoofdactiviteit geworden. Drimmelen heeft voor legalisatie een nieuw bestemmingsplan gemaakt, waarin staat dat het verblijf een omvang van bijna 800m2 mag hebben. De Raad van State meent dat dit een opvallend grote omvang is.

Stal bouwen

Buren zijn tegen legalisatie van Koetje Boe. Jaren geleden hebben zij een deel van het weiland en een bouwkavel opgekocht van de veehouderij om daar een stal te bouwen. Legalisatie van het kinderdagverblijf zou hun plannen tegenwerken. Het bestemmingsplan van de gemeente zou er namelijk voor zorgen dat het agrarisch bouwperceel verdwijnt. Eerder gaf de gemeente al aan daar geen volwaardig agrarisch bedrijf te willen hebben en dat er geen stal gebouw mag worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky