Acute risico’s voor gezondheid (jonge) asielzoekers in noodopvang

Er zijn forse tekortkomingen in de gezondheidszorg en de leefomstandigheden voor asielzoekers in de crisisnoodopvang die gemeenten regelen, ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat levert urgente risico’s op voor hun gezondheid. Maar ook breder zijn er risico’s voor de volksgezondheid: bij besmetting met infectieziekten of als kinderen niet de normale vaccinaties krijgen. De risico’s ontstaan door het lange verblijf in de crisisnoodopvang, die eigenlijk maar voor een week bedoeld was. Dit meldt IGJ.

 

De IGJ bezocht negen crisisnoodopvanglocaties. Bevlogen medewerkers doen er hun uiterste best, ze doen alles wat mogelijk is om risico’s te beperken en fatsoenlijke opvang te bieden. Maar de locaties zijn simpelweg niet geschikt voor opvang die langer dan een week duurt. Terwijl veel bewoners er nu al langer dan een half jaar wonen.

Locaties voor crisisnoodopvang worden door gemeenten geregeld, omdat de reguliere asielzoekerscentra en de noodopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vol zijn.

Tekortkomingen

De inspectie constateert tekortkomingen die grote risico’s opleveren, waarvan de belangrijkste zijn dat er op noodopvanglocaties alleen medische spoedhulp beschikbaar is, medische intake en screening op tuberculose ontbreekt vóór plaatsing, er geen elektonisch patientendossier beschikbaar is en de jeugdgezondheidszorg veel kinderen niet ziet. Daardoor krijgen ze ook geen vaccinaties tegen bof, mazelen, rodehond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio.

Dat er alleen medische spoedhulp beschikbaar is, is geen onmiddellijk probleem als een asielzoeker maar een week in de crisisopvang zit, maar wel als die er langer woont Doordat er geen medische intake en screening op tbc is, wachten diabetespatienten langer op hulp en kunnen mensen tbc overbrengen of andere infectieziekten.

Psychische problemen

Mensen met psychische problemen horen niet in de noodopvang te wonen, maar dat gebeurt wel. Verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vanuit de crisisopvang is niet mogelijk, behalve bij acute problemen. Ook leveren de leefomstandigheden en langdurige onzekerheid mentale druk op.

Aanbevelingen

Er zijn volgens de inspectie mogelijkheden om de tekortkomingen in de zorg te verminderen. Zo zou er een medische intake en tbc-screening moeten plaatsvinden op de dag na aankomst, moet er naast medische spoedzorg ook andere zorg geleverd worden en zijn digitale patiëntendossiers nodig. Voor baby’s en kinderen moet de jeugdgezondheidszorg in orde gebracht worden en rekening gehouden worden met het Rijksvaccinatieprogramma. Een andere aanbeveling is zorgen voor gezondere leefomstandigheden en kwetsbare mensen zo kort mogelijk in de noodopvang houden.

Door: Nationale Zorggids