ZonMw ontikkelt stimuleringsprogramma voor verloskundigen in VSV's

Voor verbeteren van de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland zijn goed functionerende verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) heel belangrijk gebleken. ZonMw is bezig met het ontwikkelen van een stimuleringsprogramma voor VSV’s en IGO’s zodat zij verder kunnen met versterking van kwaliteit en samenwerking door middel van de implementatie van het basiskader. Dit meldt ZonMw.

Op 23 april 2023 is het basiskader voor VSV’s door alle landelijke partijen in de geboortezorg bestuurlijk geaccordeerd, dit kader was opgesteld door de VSV’s. Het kader beschrijft de minimale eisen set aan verloskundig samenwerkingsverbanden die bij de samenwerking op basis van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komt kijken.

Nieuw stimuleringsprogramma

In opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid werkt ZonMw samen met Federatie van VSV’s, het Netwerk Regionale Geboortezorg (NRCG) en het College Perinatale Zorg (CPZ) aan een nieuw stimuleringsprogramma voor VSV’s (inclusief Integrale geboortezorg organisaties IGO’s). In dit programma kan elk VSV stappen zetten in (verdere) implementatie van het basiskader en daarmee verder professionaliseren. Bredere afstemming vindt plaats met de organisaties die betrokken zijn bij de vaststelling van het basiskader.

Najaar

De verwachting is dat het programmavoorstel dit najaar wordt opgeleverd en dat in het eerste kwartaal van 2024 een subsidieronde wordt opengesteld. Het programma loopt van 2024 t/m 2026.

Het stimuleringsprogramma is complementair aan het nieuwe programma Zwangerschap en Geboorte III. De start van dit programma ligt ook in 2024.

Door: Nationale Zorggids