Meerderheid Tweede Kamer wil vaccinatie tegen RS-virus voor baby's

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de vaccinatie tegen het RS-virus voor baby's wordt opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. Tegen de wens van het kabinet in steunde een meerderheid dinsdag een voorstel van D66 hiertoe. Vooral baby's kunnen erg ziek worden van het RS-virus. Ongeveer één op de honderd kinderen wordt zo ziek van het RS-virus dat een ziekenhuisopname nodig is.

De Gezondheidsraad adviseerde vorige maand om alle baby's te vaccineren tegen het RS-virus via het rijksvaccinatieprogramma. Volgens het kabinet is daar geen geld voor. De Kamer heeft het demissionaire kabinet nu opgedragen hiervoor budget te zoeken tijdens de besprekingen voor de voorjaarsnota.

Vaccinatie scheelt toekomstige kosten 

Door kinderen een seizoensgebonden vaccinatie te geven, wordt op toekomstige behandelkosten bespaard, schreef de Gezondheidsraad in zijn advies.

"Een deel van deze kinderen, vaak jonge baby's, wordt ernstig ziek. Dat is enorm heftig", zegt D66-Kamerlid Wieke Paulusma, indiener van het voorstel. "In de eerste plaats voor het kind zelf, maar ook voor de ouders. De verhalen zijn aangrijpend. Hoe eerder we beginnen met vaccineren, hoe meer ziekteleed we kunnen voorkomen."

Door: ANP