Vervroegd vaccin tegen mazelen voor baby's op één kinderopvang

De GGD Brabant-Zuidoost geeft ouders van jonge kinderen die naar één kinderdagverblijf in de regio gaan de mogelijkheid om hun kind vervroegd te laten vaccineren tegen mazelen. Normaal krijgen kinderen pas met 14 maanden de prik die beschermt tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Door de lokale mazelenuitbraak in Eindhoven en omgeving mogen baby's op de bewuste kinderopvanglocatie die nu vanaf de leeftijd van 6 maanden.

"Ook oudere kinderen op dat kinderdagverblijf, die eerder geen BMR-prik gehad hebben, krijgen de mogelijkheid om deze alsnog te nemen", voegt de GGD eraan toe. Details over de locatie maakt de dienst niet bekend.

Het gebruikelijke vaccinatiemoment van 14 maanden is niet willekeurig gekozen: uit onderzoek is bekend dat vroeger vaccineren een iets minder goede bescherming biedt op de langere termijn. "In deze specifieke situatie wegen de voordelen van een vroegtijdige bescherming op tegen de nadelen", concludeert de GGD echter.

Besmettingen

De afgelopen weken zijn in het gebied 44 besmettingen gemeld, vooral onder jonge kinderen. Op andere plekken in Brabant en Limburg hebben dit jaar ook al enkele mensen het virus opgelopen, waarmee de teller landelijk boven de vijftig staat.

Het ziekteverloop bij mazelen is meestal relatief mild. Soms treden echter ernstige complicaties op, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking. In zeldzame gevallen is de ziekte dodelijk.

Medische experts en instituten als het RIVM hebben het afgelopen jaar herhaaldelijk gewaarschuwd voor een te lage vaccinatiegraad. Die is vorig jaar voor jonge kinderen tot onder de 90 procent gedaald. Daardoor krijgen besmettelijke ziekten als mazelen weer meer kans zich te verspreiden. 

Door: ANP