Meerderheid Europarlement wil abortus als mensenrecht erkennen

Een meerderheid van het Europarlement heeft ingestemd met een oproep om abortus als mensenrecht te erkennen en op te nemen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Daarmee zou abortus in alle EU-landen een legale en toegankelijke praktijk moeten worden.

Als reden noemt het Europarlement de zichtbare verslechtering van de vrouwenrechten in de EU, onder meer door de opkomst van conservatieve en populistische partijen. De meerderheid van het Europarlement is bezorgd dat binnenkort het rijtje landen van Polen en Malta, waar abortus verboden is, en Slovakije en Hongarije, waar een zwangerschapsafbreking heel moeilijk is, nog langer wordt.

Frankrijk heeft daarom in maart het recht op abortus al laten opnemen in de eigen grondwet. Franse Europarlementariërs behoorden ook tot de initiatiefnemers van deze oproep. Die oproep stelt onder meer dat het recht op abortus nooit op zichzelf staat omdat in landen waar er weinig obstakels zijn voor een abortus er juist minder abortussen zijn dan in landen die abortus verbieden. Want juist in die laatste landen zijn er ook vaak problemen rond seksuele gezondheidszorg en de beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen.

Verandering

Maar een verandering van het EU-handvest van de grondrechten is makkelijker gezegd dan gedaan. Want over een dergelijke aanpassing moeten alle EU-landen het unaniem eens zijn. Die unanimiteit lijkt er nu in ieder geval niet te zijn. De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) stemde in het Europarlement tegen deze motie. Hij wijst er in een reactie op dat ook in het Europarlement de voorstanders van het abortusrecht na de Europese verkiezingen waarschijnlijk de meerderheid verliezen.

Parallel aan de stemming in het Europarlement heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven aan een burgerinitiatief van een groep die niet zover wil gaan als het Europarlement, maar wel eist dat de EU regelt dat er veilige en betaalbare abortus wordt aangeboden in een ander EU-land als vrouwen deze in eigen land niet kunnen krijgen.

Tijd om steunbetuigingen te verzamelen  

Zoals elk Europees burgerinitiatief krijgt ook deze groep een jaar de tijd om een miljoen steunbetuigingen te verzamelen uit ten minste zeven verschillende lidstaten. Lukt dit, dan is de Europese Commissie verplicht daarop te reageren met een voorstel. De Europese Commissie tekent nu al aan dat ze niet weet tot welke maatregelen dit straks precies kan leiden, omdat gezondheidszorg een taak is van de individuele lidstaten en niet van de Europese Unie als geheel.

Door: ANP