Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_kinderopvang2

'Nog veel knelpunten binnen hersteloperatie kinderopvangtoeslag'


Er wordt onverminderd verder gewerkt aan het bieden van duidelijkheid aan ouders en aan het verbeteren van het proces van de hersteloperatie. Dat staat in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag die staatssecretaris van Financiën De Vries (Toeslagen en Douane) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit meldt Rijksoverheid. 

Normal_ziekenhuis

Meer opleidingsplekken nodig voor verloskundigen


De komende jaren zal naar verwachting het aantal geboortes verder stijgen. Om aan deze stijgende vraag te voldoen moet het aantal verloskundigen dat per jaar wordt opgeleid stijgen van 220 naar minimaal 260, zo concludeert het Nivel in de nieuwe capaciteitsraming voor verloskundigen. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Samenwerkende Oplei...

Normal_kinderopvang2

Honderden kinderopvanglocaties sluiten de deuren vanwege de hitte


Volgens belangenvereniging BOinK sluiten honderden kinderopvanglocaties maandag en dinsdag de deuren vanwege de hitte. Ouders kregen hierover vlak voor het weekend in bericht en zagen de sluiting niet aankomen. Er staat ook geen compensatie gepland hiervoor. Dit meldt het Financieele Dagblad. 

Normal_cdc-bkc-m0iz4sk-unsplash

Week 28: vertrouwen ongevaccineerden, centaurusvariant & Tante Co


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of belangrijkste nieuwsitems per werkdag. Deze week waren onder meer hervormingen in de jeugdhulp, de centaurusvariant van het coronavirus en Tante Co in het nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen van ...

Normal_dossier

'Laat vernietigend rapport over slecht overheidsbeleid niet in een la verdwijnen'


Hoe kan het toch dat zo veel burgers in de knel komen door wet- en regelgeving die bedoeld zijn om hen te ondersteunen? Pieter Omtzigt eiste, naar aanleiding van de Toeslagenaffaire, met steun van de Kamer dat hier onafhankelijk onderzoek naar zou worden gedaan. Het vernietigende eindrapport, waaraan ook Ieder(in) meewerkte, is nu eindelijk naar...

Normal_baby2

Consultatie wetsvoorstel voor vereenvoudiging dubbele kinderbijslag


Het kabinet wil met een wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) het aanbieden van dubbele kinderbijslag vereenvoudigen. Uit onderzoek blijkt dat het aanvragen ingewikkeld is voor sommige ouders. Dit leidt tot niet-gebruik en dat wil het kabinet tegengaan. Ook heeft het kabinet in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om regelingen...

Normal_digitaal_geboorteaangifte_mogelijk_in_bovenij_ziekenhuis_en_olvg

Overeenstemming over veranderen bekostiging geboortezorg


Het is volgens betrokken partijen nodig om de bekostiging van de geboortezorg te veranderen. Maar over de manier waarop en het doel van die verandering zijn zij het niet eens. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek na gesprekken met betrokken partijen, zoals verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, verzekeraars en bestuurders, meldt het RIVM.  

Normal_tante_co_0494

Tante Co geeft bewoners van zorginstellingen de inspraak over hun leven terug


Welk toetje vindt u het lekkerst? En bent u weleens eenzaam? Het zijn slechts twee voorbeelden van de vele vragen die zorginnovatie Tante Co bewoners van zorginstellingen wekelijks voorschotelt. Tante Co is een interactief scherm, bedoeld om erachter te komen wat er leeft onder bewoners. Al op bijna honderd locaties in Nederland is een Tante Co ...

NZG Kraamzorg Informatie

NZG Blog

Aanraking zegt meer dan 1000 woorden

Normal_lily_monori_van_dijken

Tranen door aanraking, het verlangen om aangeraakt te worden, aanraking waar je zo aan toe bent dat je tranen gaan rollen als het moment daar is. In een werkoverleg met professionals op de afdeling Gynaecologie en het team geestelijke verzorgers en maatschappelijke werkers in het UMC Utrecht, werd de behoefte aan aanraking van een oncologische p...

NZG Topvacatures

NZG Interview

Tante Co geeft bewoners van zorginstellingen de inspraak over hun leven terug

Normal_tante_co_0494


Welk toetje vindt u het lekkerst? En bent u weleens eenzaam? Het zijn slechts twee voorbeelden van de vele vragen die zorginnovatie Tante Co bewoners van zorginstellingen w...