Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_3478

"Ziek zijn is duur"


Het Familiehuis bij het Erasmus MC-Daniel den Hoed krijgt steun van de Club van 100. Deze groep donateurs helpt patiënten en bezoekers financieel met hun verblijf.MaandenHet Familiehuis biedt een logeerplek aan familie en vrienden van kankerpatiënten. Een kamer in het Familiehuis kost € 21 per nacht. Dat lijkt niet veel, maar heel wat bezoekers...

Normal_3477

Oogziekte te weinig bekend bij het publiek


De oogziekte maculadegeneratie is een ernstig invaliderende ziekte. Als je er vroeg bij bent, is er soms nog wat aan te doen, zegt prof. dr. Carel Hoyng, hoogleraar op de bijzondere leerstoel Maculadegeneratie en oogarts in het UMC St Radboud.Maar 93 procent van de Nederlandse bevolking heeft nog nooit van de ziekte gehoord en weet niet wat de v...

Normal_3476

Vergrijzing speelt Nederland parten


STRAATSBURG (ANP) - Nederland moet beter inspelen op de snelle stijging van uitgaven door de sterke vergrijzing van de bevolking. De kosten op de lange termijn voor ouderenzorg en pensioenen liggen duidelijk boven het gemiddelde in de Europese Unie.Dat stelde de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de unie, in een rapport over Nederland...

Normal_3475

Waarschuwing voor gevolgen handletsels door thuisklussen


Handletsels zijn een belangrijke reden voor langdurig ziekteverzuim. Mede hierdoor is handletsel een van de duurste letsels: 20% gaat op aan medische kosten en 80% aan arbeidskosten.De ernst en gevolgen van handletsels worden vaak onderschat. Circa 15 tot 20% van de patiënten op een spoedeisende hand kampt met handletsel.Verwachte sterke toename...

Normal_3474

"5,4 miljoen ziektedagen door migraine"


AMERSFOORT (ANP) - Nederlanders melden zich elk jaar 5,4 miljoen dagen ziek door migraine. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) becijferd.De vereniging houdt donderdag een congres voor bedrijfsartsen over dit onderwerp.Migraine is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie benoemd tot een van de twaalf meest invalidere...

Normal_3473

Vergoeding verbandmiddelen door zorgverzekeraars aangescherpt


Verbandmiddelen vallen onder de noemer ‘hulpmiddelenzorg' in het basispakket. In de ‘Regeling hulpmiddelen' staat dat verbandmiddelen alleen vergoed worden uit het basispakket als er sprake is van een ernstige aandoening waarvoor langdurige behandeling nodig is. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat de patiënt ze zelf moeten betalen.Om te ...

Normal_3472

Inkomsten en doelbestedingen goede doelen stijgen licht


VFI brancheorganisatie van goede doelen maakt vandaag de resultaten bekend van onderzoek - uitgevoerd door PWC - naar de 20 grootste organisaties uit haar ledenkring.De resultaten laten een lichte stijging van inkomsten en doelbestedingen zien in 2010 ten opzichte van 2009.KengetallenVooruitlopend op het sectoronderzoek naar alle VFI-leden waarv...

Normal_3471

Doorbraken bij de behandeling van melanomen


Vorig jaar werden reeds voor het eerst na 30 jaar verbeteringen in de behandeling van het gemetastaseerd melanoom gepresenteerd. Dit jaar op American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting is er opnieuw belangrijk en verheugend nieuws te melden voor melanoompatiënten en hun behandelaars.Oncologie Journaal OncologieTVIn het eerste jou...

Normal_3470

Genen voor nierafwijkingen


Bij tien procent van alle patiënten met eindstadium nierfalen zijn aangeboren afwijkingingen van de nieren en/of urinewegen de oorzaak. Albertien van Eerde zocht naar erfelijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan dergelijke afwijkingen.Ze richtte zich vooral op patiënten met vesico-ureterale reflux (VUR; terugstroom van urine vanuit de ...

Normal_3468

Francicus Ziekenhuis ondersteunt Bewustwordingsweek Orgaandonatie


Het Jan Tinbergen College organiseert deze week een themaweek voor de leerlingen van 5 VWO over orgaandonatie. Het Franciscus ondersteunt dit initiatief en neemt deel aan verschillende activiteiten die gepland staan.De themaweek heeft als doel het belang van orgaandonatie onder de aandacht te brengen en de onbekendheid rond donorregistratie bij ...

Normal_3466

Werknemers GGZ trekken sokken aan voor een goede cao


Werknemers van verschillende GGZ instellingen in Nederland dragen vandaag kleurrijke Abvakabo FNV sokken als stil protest voor een goede cao.Vandaag spreken de werkgevers- en werknemersorganisaties over de nieuwe cao Geestelijke Gezondheidszorg. De onderhandelingen zitten sinds vorige maand muurvast. De voorstellen van de werkgevers verslechtere...

Normal_3465

Aanvulling op persbericht bezuinigingen jobcoaching


24 mei heeft Boaborea een persbericht gepubliceerd over jobcoaching. Uit een enquête van Boaborea onder werkgevers die Wajongers in dienst hebben, blijkt dat werkgevers zich genoodzaakt zien Wajongers te ontslaan als de jobcoaching na 3 jaar wordt beëindigd.Er is wat verwarring over de periode van 3 jaar ontstaan, ter verduidelijking: het gaat o...

Normal_3464

Tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden


Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft de tweede meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden opgeleverd.Deze monitor geeft inzicht in de stand van de reïntegratie van ex-gedetineerden op de leefgebieden identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen, schulden en contact met zorginstelling. Monitor nazorg ex-gedetineerdenO...

Normal_3463

D-day voor bestuursakkoord


DEN HAAG (ANP) - Het is D-day voor het bestuursakkoord. Tijdens een congres in Ulft moeten gemeenten woensdag beslissen of ze kunnen leven met de afspraken die met het kabinet gemaakt zijn over de overdracht van taken naar lagere overheden.Het gaat om taken op het terrein van onder meer jeugdzorg, AWBZ, sociale zekerheid en natuurbeheer. Groot s...

Normal_3462

Vijfde stakingsdag thuishulpen ViVa! Zorggroep


Donderdag 9 juni leggen de thuishulpen van de ViVa! Zorggroep voor een vijfde keer het werk neer. De zorggroep heeft gedreigd de thuishulpen te ontslaan als zij niet akkoord gaan met een forse loonsverlaging.De ontslagvergunning voor de 350 thuishulpen die weigeren te tekenen voor een hongerloontje, is ondertussen aangevraagd bij het UWV.Abvakab...

Normal_3461

Klamboe aan Euromast tegen malaria


ROTTERDAM (ANP) - Over de Euromast in Rotterdam hangt een reusachtige klamboe. De stichting Malaria No More! wil met de reuzenklamboe aandacht vragen voor het malariaprobleem in de wereld.Arjan Erkel, bekend door zijn ontvoering in 2002 in Dagestan, hees dinsdagochtend de klamboe over de Rotterdamse mast. Hij kreeg hulp van 60 vrijwilligers. Vol...

NZG Blog

De Soepvork

Normal_broeder_joost

Met de hand geplukte Arabica-koffiebonen, met uiterste zorg geselecteerd en gebrand. De beste melk die een koe kan geven, plus een heerlijke schuimlaag. Althans, dat is wat de automaat die deze cappuccino voor ons aan het uitspugen is mij wijs probeert te maken. Voor mij is het gewoon een bakje cappuccino uit een papieren bekertje, en daar kan j...

NZG Interview

Longarts Leon van der Toorn strijdt voor bannen van sigaretten uit supermarkt: 'Zien roken doet roken'

Normal_smoker-quitting-the-cigarette-2022-09-16-09-03-16-utc-min__1_


Nog steeds rookt ongeveer een vijfde van de Nederlanders. Voorzitter van de Longartsenvereniging Leon van den Toorn strijdt met collega’s en belangenverengingen voor het ba...

NZG Topvacatures