Normal_martin_van_rijn_staatssecretaris_vws_pvda

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft afspraken gemaakt met diverse belangenorganisaties van patiënten, ggz, zorgpersoneel en verzekeraars en met de gemeenten over een zorgvuldige invoering van de zorg en ondersteuning in de nieuwe situatie vanaf 2015. Dit schrijft Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. 

Met deze partijen is afspraken zetten partijen zich in om de veranderingen in de langdurige zorg zorgvuldig te laten verlopen voor cliënten. Vanaf 1 januari 2015 worden zorgverzekeraars en gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning thuis. De 24-uurszorg in instellingen blijft een verantwoordelijkheid van het Rijk onder de Wet langdurige zorg.

Continuïteit van zorg en ondersteuning
Mensen die nu zorg uit de AWBZ krijgen, houden in 2015 recht op wijkverpleegkundige zorg, begeleiding en dagbesteding, tenzij hun indicatie in dat jaar afloopt. Alle cliënten worden rond de zomer 2014 geïnformeerd over (eventuele) wijzigingen in hun zorgsituatie. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen hiertoe tijdig de cliëntgegevens overgedragen.

Communicatie richting burgers
De partijen spreken af om cliënten tijdig te informeren over het proces van transitie. Nog voor de zomer komt er een helpdesk waar cliënten terecht kunnen met vragen over de veranderingen in de langdurige zorg. Daarnaast wordt er een cliëntenbrigade ingesteld om te peilen hoe individuele cliënten de transitie ervaren. Het ministerie van VWS start na de zomer een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg.

De betrokken partijen bij deze afspraken zijn: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Ieder(in), Landelijk platform GGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland, ActiZ, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicapten Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland.

© Nationale Zorggids