Prognose: voldoende budget voor langdurige zorg, maar er zijn onzekerheden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht dat het budget voor de langdurige zorg in 2024 voldoende is. Hoewel de inschatting is dat alle noodzakelijke zorg dit jaar vergoed wordt, blijven er grote uitdagingen voor de betaalbaarheid en organisatie van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit meldt de NZa. 

Volgens de zorgautoriteit zijn er enkele onzekerheden die een negatief effect kunnen hebben op deze vroege prognose. Zo moeten zorgkantoren de tarieven van de gehandicaptenzorg opnieuw beoordelen van de rechter. Welke gevolgen deze uitspraak heeft op het budget, is nog niet duidelijk. Ook wordt een besparing van 193 euro op de Wlz teruggedraaid. Dit is nog niet meegenomen in de prognose van de NZa. Een geüpdatete versie volgt in juli. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky