Normal_rolstoel22

Gisteren is een speciaal team in het Franciscus Ziekenhuis opgericht dat zorgverleners ondersteuning gaat bieden in de zorg van patiënten in hun laatste levensfase. Het Team voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) kan ingeschakeld worden door het personeel wanneer een patiënt zo ziek is dat beter worden niet meer mogelijk is. Dit meldt het Franciscus Ziekenhuis. 

Het team is gespecialiseerd in palliatieve zorg. Dit is de zorg voor patiënten dit niet meer beter kunnen worden en de zorg voor hun familie en naasten. De behandeling richt zich op pijnbestrijding en het op menswaardige wijze verlichten van lichamelijke, psychosociale en spirituele problemen. 
 
Het TOPZ team gaat ondersteuning bieden bij complexere problemen zoals sedatie (het continu in diepe slaap houden van de patiënt) of moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid of benauwdheid. Beslissingen rondom het levenseinde en voor sociaal emotionele ondersteuning kunnen de zorgverleners ook het team inschakelen. 
 
Het team bestaat in eerste instantie uit een internist, een hematoloog, een longarts, twee pijnspecialisten, een geestelijk verzorger, een arts ouderengeneeskunde, een pijnconsulente en een verpleegkundig consulent oncologie. Daarnaast kunnen nog een psycholoog, diëtist of een maatschappelijk werker ingeschakeld worden, indien nodig. De kennis van de huisarts, thuiszorgmedewerkers of andere hulpverleners van de patiënt wordt meegenomen door het team.
 
© Nationale Zorggids