Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg opgeheven. Clara Feyoena Heem heeft de kwaliteit van zorg zichtbaar verbeterd. De inspectie heeft hierdoor voldoende vertrouwen in de verbeterkracht van de instelling.

In november 2013 stelde de IGZ Zorgcentrum Clara Feyoena Heem (onderdeel van De Saxenburgh Groep) onder verscherpt toezicht vanwege structurele tekortkomingen in de zorg. Dit verscherpt toezicht werd in mei met zes maanden verlengd toen bleek dat de gewenste verbeteringen nog onvoldoende waren gevorderd.

De IGZ heeft in haar laatste bezoeken vastgesteld dat Clara Feyoena Heem goed heeft gewerkt aan verbeteringen. Zo is bijvoorbeeld de medicatieveiligheid verbeterd en ook de cliëntendossiers en het beleid rond vrijheidsbeperking. Verder is er een open cultuur ontstaan waarbij medewerkers en management elkaar aanspreken om de zorg beter te maken. De Saxenburgh Groep heeft de verbeteringen bij Clara Feyoena Heem ook doorgevoerd in andere instellingen van de stichting.

© Nationale Zorggids