Via Jeugd in Limburg zet volop vrijheidsbeperkende maatregelen in

Gesloten jeugdzorginstelling Via Jeugd in Cadier en Keer zet nog altijd standaard vrijheidsbeperkende maatregelen in. Ook gaat de afbouw van het aantal plekken daar trager dan elders, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit meldt 1Limburg.

Limburg is provincie die de gesloten jeugdzorg het traagst afbouwt. Landelijk is er sinds 2019 sprake van een halvering van het aantal plekken en in Limburg blijft dat steken op 20 procent. Het ministerie van Volksgezondheid had in 2019 1707 landelijke gesloten jeugdzorg-plaatsingen geregistreerd en in 2022 waren dat er nog 983. In Limburg was er sprake van een daling van 91 naar 72 in dezelfde jaren. Het streven is om 2030 nul gesloten plaatsingen te hebben.

Niet genoeg mogelijkheden voor alternatieven

De gemeente Maastricht stelt dat de afbouw van gesloten jeugdzorg wordt bemoeilijk door geldproblemen en personeelstekorten. Betrokken medewerkers hebben hierdoor nu niet genoeg mogelijkheden om alternatieven te ontwikkelen. Maar helaas gaat niet alleen de afbouw van JeugdzorgPlus bij Via Jeugd niet snel genoeg, ook zijn er kwaliteitsproblemen. Er is geen passend dagprogramma voor jongeren en er is gebrek aan passende hulp of onderwijs. Naast school hebben ze maar weinig andere dingen te doen, laten jongeren aan IGJ weten.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Ook is er nog te vaak sprake van inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Medewerkers doen slaapkamerdeuren op slot, nemen telefoons in en fouilleren bij opname nog altijd standaard. Ook hangen er nog camera’s op de gangen, blijkt uit onderzoek. Alle jongeren krijgen standaard deze beperkingen opgelegd. “De ervaring is dat je vrijheid moet verdienen”, aldus het nieuwste rapport over de jeugdinstelling. Via Jeugd heeft opgedragen gekregen een verbeterplan te maken.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky