Inzet van vrijheidsbeperking in gesloten jeugdhulp aan banden gelegd

De rechten van kinderen in een gesloten jeugdhulpinstelling zijn vanaf 1 januari 2024 beter vastgelegd. Vanaf dan is namelijk de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp van kracht. Zo zijn er straks strenge voorwaarden verbonden aan het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, waaronder een aantal specifieke zoals isoleren en fysieke en sociale veiligheid. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het  doel van de wet is om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen het principe ‘nee, tenzij’ is vrijheidsbeperking niet toegestaan, tenzij het noodzakelijk en proportioneel is. Het is aan de jeugdhulpinstelling om bij iedere situatie opnieuw de afweging te maken of vrijheidsbeperking noodzakelijk is en wat de alternatieven zijn.

Isolatie

Voor het insluiten van kinderen in een afzonderlijke ruimte zijn aanvullende regels gemaakt. Mocht dit voorkomen, dan moet dit zo kort mogelijk. Ook mogen kinderen onder de 12 jaar niet meer geïsoleerd worden en is isolatie alleen toegestaan in geval van nood. De ruimte waarin kinderen tijdelijk alleen verblijven, moet aan duidelijk eisen voldoen.

Sociale en fysieke veiligheid

Om de sociale en fysieke veiligheid van kinderen en jeugdhulpverleners te verbeteren, zijn ook daar regels in de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp opgenomen. En in het hulpverleningsplan moeten zorgverleners zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en voorkeuren van het kind.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky