Normal_traplift

Volgens ouderenorganisaties zijn gemeenten veel te streng, vaag en traag als ouderen zich met een aanvraag voor hulpmiddelen melden. “Gemeenten schieten te kort”, zegt woordvoerder Joeri Veen van ouderenorganisatie Anbo. Om ouderen toch te kunnen helpen in hun vraag naar hulp, heeft  Anbo nu zelf een fonds gelanceerd. Dat meldt Trouw. 

Als een oudere de woning wil aanpassen, dan kan hij of zij aankloppen bij de gemeente. Sinds dit jaar hebben gemeenten namelijk een grotere rol bij woningaanpassingen, want ouderen kunnen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hun aanvraag indienen bij de gemeenten. In die wet staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dan mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Maar volgens Veen zijn de gemeenten te streng. “Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat ouderen eerder hadden moeten anticiperen op hun aanstaande gebreken of dat ze de huidige woonsituatie afdoende vinden en dat ze het daarmee maar moeten doen”, zegt hij. Onlangs kreeg een 90-jarige man uit Alphen aan de Rijn geen traplift.

Andere ouderenorganisaties zijn het met Veen eens. “Dit is het ondergeschoven kindje in de hervormingen”, zegt Arno Heltzel van de Unie KBO. De Wmo is heel open geformuleerd vanuit het idee dat gemeenten beter zicht op de persoonlijke situatie van ouderen hebben en dus beter maatwerk kunnen leveren. Maar door de bezuinigingen verkopen ze vaak 'nee', terwijl het 'ja' had moeten zijn." 

Unie KBO startte eind vorig jaar samen met Omroep Max en PCOB het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. Zo'n 200 klachten kwamen er binnen. Ouderen klagen over dat ze niet goed op de hoogte worden gebracht van hun rechten, krijgen pas hulp als het al te laat is en krijgen geregeld het advies te verhuizen. 

© Nationale Zorggids