Normal_oog

In het project Macustar gaan Europese onderzoeksinstellingen de klinische criteria voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie, een verzamelnaam voor verschillende oogaandoeningen, nauwkeurig vaststellen. Als onderdeel van het project onderzoekt het Radboudumc of, op basis van die criteria, een geautomatiseerde verwerking en analyse mogelijk is van oogopnames om de verschillende fases van de oogaandoeningen in beeld te brengen. Dit meldt het Radboudumc.

Bijna dertig procent van de ouderen krijgt te maken met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). De ziekte tast langzaam maar zeker het gezichtsvermogen aan. Artsen maken een onderscheid tussen vroege, intermediaire en late LMD. “Op dit moment hebben we voor die verschillende fases van de ziekte nog geen precies afgebakende criteria”, zegt oogarts Carel Hoyng, die samen met Clarisa Sanchez (Radiologie en Nucleaire Geneeskunde) het onderzoek heeft binnengehaald. “Een belangrijk doel van Macustar is dan ook om de klinische eindpunten vast te stellen, zodat we die voor verder onderzoek kunnen gebruiken.”

Belangrijk onderdeel van de klinische eindpunten van LMD zullen beeldvormende technieken zijn. Beelden moeten op dit moment door experts geïnterpreteerd worden, wat kwalitatieve informatie oplevert. Dit onderdeel zal vooral in Nijmegen worden uitgevoerd door Sanchez en Hoyng. “Om tot kwantitatieve informatie te komen, ontwikkelen we computerprogramma’s die de gegevens van een beeld automatisch kunnen interpreteren”, zegt Sanchez. “Zo’n programma gaan we hier proberen vorm te geven. Lukt dat, dan wordt het ook makkelijker om de ontwikkeling van de verschillende fases van de ziekte bij patiënten op een objectieve manier te volgen. Mogelijk leidt dat op termijn tot betere diagnoses en behandelingen. Met Macustar willen we in elk geval een solide basis leggen voor verdere verbetering van onderzoek en patiëntenzorg.”

Door: Redactie Nationale Zorggids