Normal_ziekenhuis_oudere_familie_patient_bejaarde

Mensen van 75 jaar en ouder in Helmond en de vijf Peelgemeenten kunnen een beroep doen op een digitaal zorgsysteem. Dit maakt het voor huisartsen, wijkverpleegkundigen, mantelzorgers en familie makkelijker om informatie te delen en biedt meer regie voor de oudere. Het zogenoemde OZOverbindzorg is een landelijk communicatiesysteem dat hiervoor gebruikt wordt. Dit meldt Eindhovens Dagblad.

Door gebruik te maken van het digitale systeem kunnen ouderen langer thuis blijven wonen en worden de zorgtaken voor iedereen duidelijker. De wijkverpleegkundige blijft het eerste aanspreekpunt. Wanneer zij een medische vraag heeft, is dat iets voor de huisarts. Wanneer een voorziening moet worden aangevraagd, gaat dit direct naar de gemeente. Dit scheelt behoorlijk in de tijd die zorgverleners kwijt zijn aan administratieve taken.

Kosten van het systeem

Huisartsen konden tot voor kort alleen ouderen aanmelden voor OZO als zij bestempeld werden als “kwetsbaar”. Hierdoor vielen een aantal mensen buiten de boot, bijvoorbeeld terminaal patiënten. Of het systeem ook gebruikt kan worden door ouderen die jonger dan 75 jaar zijn, wordt momenteel nog bekeken. Daar zitten wel kosten aan verbonden. Vooralsnog betalen zorgverzekeraar CZ en gemeente Helmond de kosten voor het digitale communicatiesysteem. De Peelgemeenten zijn ook gevraagd om bij te dragen in de kosten, maar daar is nog niet over besloten.

Door: Redactie Nationale Zorggids