Enquête bezoekersregeling verpleeghuizen

Sinds 20 maart mogen bewoners in verpleeghuizen geen bezoekers en mantelzorgers meer ontvangen. Er is hiervoor begrip, maar het geeft ook veel onrust en verdriet. Wel of geen verruiming van de bezoekersregeling is een terugkomend gespreksonderwerp. Wat doet het met iemand nu er geen bezoek mag komen? Deze en andere vragen gaat seniorenorganisatie KBO-PCOB, mede op initiatief van beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), in een enquête aan mantelzorgers en andere naasten van verpleeghuisbewoners stellen. Dit meldt KBO-PCOB.

Nu er zicht is op enkele bezoekerspilots in verpleeghuizen, is er hoop. Maar iedereen realiseert zich dat slechts in kleine stappen meer bezoekers kunnen worden toegelaten.

Naasten van bewoners in verpleeghuizen vragen naar ervaringen

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Eén van de grootste drama’s van deze coronacrisis vindt plaats achter de gesloten deuren van verpleeghuizen. Mensen zijn eenzaam, angstig en missen hun dierbaren. Maar ook voor familieleden en mantelzorgers is het een hard gelag. Zij missen het contact en de mogelijkheid om hun dierbaren even vast te houden. Om begrijpelijke redenen zijn de deuren dichtgegaan, maar nu er door dit kabinet nagedacht wordt om de bezoekersregeling te verruimen, willen we naasten van bewoners in verpleeghuizen bevragen. Het is belangrijk dat hun ervaringen worden meegenomen in de besluitvorming.”

Invloed bezoekverbod op bewoners verpleeghuizen, mantelzorgers en andere naasten

KBO-PCOB en V&VN willen weten welke invloed het huidige bezoekverbod heeft op de bewoners van verpleeghuizen, maar ook op hun mantelzorgers en andere naasten. Wat is er nodig om deze maatregelen vol te houden? Vanderkaa: “Deze input is ontzettend belangrijk als het gaat om de voorzichtige verruiming van de  bezoekersregeling. Want er wordt op dit moment veel óver deze mensen gesproken, zelden mét. Met dit onderzoek willen we dat veranderen.”

Mensen die de enquête in willen vullen, kunnen dit hier doen

Door: Nationale Zorggids