Specifiek getrainde zorgverleners verminderen complicaties bij parkinson

Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben minder complicaties als ze behandeld worden door fysiotherapeuten, logopedisten of ergotherapeuten die specifiek getraind zijn in het behandelen van de ziekte van Parkinson. Een combinatie van verschillende vormen van specialistische zorg leidt bovendien tot de grootste vermindering van complicaties. Dat meldt het Radboudumc.

Eén op de honderd mensen boven de 55 jaar krijgt de ziekte van Parkinson. Hoewel medicijnen klachten van de ziekte verminderen, kunnen ze bepaalde complicaties niet voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een botbreuk door een val of een longontsteking door slikproblemen. Daarom krijgen deze patiënten ook paramedische zorg, zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Promovendus Amir Talebi en onderzoeksleider Sirwan Darweesh van de afdeling Neurologie van het Radboudumc onderzochten of het verschil maakt of paramedici die specifiek getraind zijn in het behandelen van parkinsonpatiënten of reguliere behandelaars deze zorg leveren.

Minder complicaties

De onderzoekers gebruikten hiervoor gegevens van alle mensen met parkinson in Nederland, ruim 51.000, over een periode van negen jaar. De gespecialiseerde paramedici werden opgeleid door de organisatie ParkinsonNet. Zo verkregen fysiotherapeuten bijvoorbeeld expertise in het geven van valpreventietrainingen aan mensen met parkinson. Het onderzoek toont aan dat patiënten die specialistische behandeling door ParkinsonNet fysiotherapeuten krijgen een kwart minder botbreuken hebben dan patiënten die reguliere behandeling ontvangen. Logopedie door specifiek getrainde zorgverleners verminderde longontstekingen zelfs met dertig procent, terwijl specialistische ergotherapie het optreden van complicaties met zo’n tien procent verlaagde. Darweesh: "Er waren al aanwijzingen dat specialistische fysiotherapie gunstige effecten had, maar dit was nooit in zo’n grote groep onderzocht. Voor logopedie en ergotherapie was dit überhaupt nog nooit aangetoond."

Meer dan de som der delen

De studie laat ook zien dat de verschillende vormen van specialistische paramedische zorg elkaar versterken. Zo hebben parkinsonpatiënten die zowel fysio- als ergotherapie krijgen van specifiek getrainde paramedici veel minder complicaties dan patiënten die specialistische ergotherapie ontvangen maar reguliere fysiotherapie. "We tonen hiermee voor het eerst een teameffect aan", vertelt Darweesh. "De combinatie van de verschillende vormen van specialistische paramedische zorg is hier echt meer dan de som der delen. We roepen de paramedici van verschillende disciplines dan ook op: werk meer samen! Mensen met parkinson hebben namelijk echt baat bij een gezamenlijk behandelplan." 

Door: Nationale Zorggids