Groei gebruik digitale zorg door zorgverleners stagneert

In 2023 is de stijging van het gebruik van digitale zorg door zorgverleners afgevlakt. Bepaalde digitale middelen, zoals het patiëntenportaal en e-consult, werden in 2022 namelijk al door de meeste zorgverleners gebruikt. Wel nam het aantal patiënten dat gebruikmaakte van digitale zorg iets toe. Dit meldt het RIVM.

Vorig jaar werden een aantal e-healthmiddelen juist wel meer gebruikt door zorgverleners. Apparaten waarmee verpleegkundigen op afstand kunnen beoordelen welk medicijn een patiënt op welk moment moet innemen, bijvoorbeeld. Ook bewegingsmelders werden in 2023 vaker gebruikt. Doel van zulke middelen is dat ze het werk van verpleegkundigen deels overnemen, zodat zij meer tijd hebben voor andere zorgtaken.

Verpleegkundigen enthousiast, artsen minder

Vooral verpleegkundigen zijn dan ook positief over digitale zorg, artsen iets minder. Zorgverleners denken ook dat het niet alle problemen in de sector kan oplossen. Desondanks is digitale zorg een middel dat de zorg betaalbaar blijft, de werkdruk verlaagt en er meer werkplezier is. Zorggebruikers zijn ook niet onverdeeld enthousiast, zo mijn mensen met een chronische ziekte hier vaker kritisch op dan anderen.

Door: Nationale Zorggids