Normal_laurynas-mereckas-1tl8aoedj_c-unsplash

Het geneesmiddelengebruik vertoont al jaren een stijgende trend. De prognose van de Stichting Farmaceutische Kengetallen is dat dit de komende jaren zal blijven stijgen door de toenemende vergrijzing. Volgens SFK komt de stijging in veel mindere mate doordat medicijngebruikers meer middelen zijn gaan gebruiken. Dit meldt SFK. 

Het gemiddeld gebruik per persoon ver de afgelopen jaren is redelijk stabiel. De impact van de leeftijdsgroep 65-plus op het geneesmiddelengebruik is groot. Zo gebruiken personen tussen de 65 en 80 jaar gemiddeld meer dan drie keer zoveel als personen tussen de 20 tot 65 jaar. Personen uit de groep 80-plus gebruiken gemiddeld zelfs meer dan vier keer zoveel als personen uit de groep 20-65 jaar.

Vergrijzing

De bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat Nederland de komende jaren in toenemende mate zal vergrijzen. De groep 65-80 zal in 2030 toenemen tot 3,0 miljoen personen en in 2040 tot 3,2 miljoen personen, een toename van bijna een kwart ten opzichte van afgelopen jaar. De groep 80-plus bestaat in 2030 naar schatting uit 1,2 miljoen personen en in 2040 uit 1,6 miljoen personen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van nu.

Uitgaande van het gemiddelde gebruik van de afgelopen jaren zal het totale geneesmiddelengebruik in 2030 door vergrijzing gestegen zijn met 15 procent ten opzichte van 2021. In 2040 zal deze stijging zelfs 25 procent zijn. Deze stijging wordt bijna volledig veroorzaakt door de verwachte bevolkingsgroei bij de groepen 65-80 en 80-plus. Naar 2030 is de toename in gebruik bij deze groepen ten opzichte van 2021 respectievelijk 16 procent en 50 procent. Naar 2040 is de groei respectievelijk 24 procent en 96 procent.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen