Tekort aan tandartsen neemt toe door hoge uitstroom en lage instroom

Een van de grootste uitdagingen in de tandzorg is de vergrijzing, onder de bevolking maar ook onder de beroepsgroep. De zorgvraag verandert hierdoor en er is een hoge uitstroom van oudere tandartsen: 20 procent van de tandartsen gaat in de komende zeven jaar met pensioen. Hier kan de instroom van nieuwe tandartsen niet tegenop boksen: de jaarlijkse instroom van nieuwe tandzorgspecialisten bedraagt slechts 75 procent van de uitstroom. En hierdoor neemt het personeelstekort dus nog meer toe. Dit meldt ABN AMRO.

Het kan in de toekomst nog vaker voorkomen dat er voor tandartspraktijken geen opvolger te vinden is óf dat er gaten ontstaan in het tandheelkundig team. ABN AMRO pleit dan ook voor duurzame personeelsstrategieën die ervoor zorgen dat iedere praktijk een volledig tandheelkundig team heeft én houdt.

Tandartsen moeten specialiseren door complexere zorgvraag

Maar ook de vraag naar complexe mondzorg neemt sterk toe. Oudere patiënten kiezen vaker voor een uitgebreide behandeling voor behoud van hun gebit. Zo hopen ze te kunnen voorkomen een gebitsprothese te moeten gebruiken. Ook is hierdoor steeds meer maatwerk nodig. Tandartsen moeten zich vaker op deelgebieden specialiseren. Gevolg is dat er grotere mondzorgcentra worden opgericht die allerlei tandheelkundige disciplines in huis hebben. Ook in 2023 groeide het aantal praktijk dat onderdeel is van een keten: in 2021 was één op de tien praktijken onderdeel van een keten, inmiddels is dat 13 procent.

Mondscanners en 3D-implantaat printers voor meer efficiëntie 

Preventie en innovatie zijn belangrijke sleutelwoorden die de mondzorg betaalbaar en toegankelijk moeten houden. Innovatieve ontwikkelingen zoals nieuwe tandheelkundige materialen, technieken en technologieën, kunnen het werk van tandartsen efficiënter maken. Er zijn mondscanners en 3D-implantaat printers. “Het wordt steeds moeilijker om  gekwalificeerd personeel te vinden. Dat dwingt mondzorgpraktijken tot creatieve oplossingen om de continuïteit de komende jaren te waarborgen. Innovaties zoals de genoemde IT-hulpmiddelen, zijn daar goede voorbeelden van”, aldus Arjan Wijnands, sectorspecialist mondzorg van ABN AMRO.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky