Normal_group-of-happy-diverse-senior-male-and-female-frie-2023-11-27-05-08-30-utc__1_

In plaats van het terugbrengen van de verzorgingshuizen, wil zorgorganisatie tanteLouise graag laten zien hoe het beter kan. De instelling ziet het ook helemaal niet zitten om bejaardentehuizen weer terug te laten keren, want wie wil daar nu nog naartoe? Dit meldt het Eindhovens Dagblad.

In Steenbergen is er sinds een jaar het dag- en doecentrum VanThuisUit. Ouderen kunnen er komen koken of hulp krijgen bij koken of voor andere gezelligheid of ondersteuning. Het gaat om contact maken en verbinding zoeken. VanThuisUit is een soort buurthuis met zorgconcept, voor ouderen met bijvoorbeeld beginnende dementie of fysieke klachten die hun belemmeren in het dagelijks leven. TanteLouise riep dit samen met CZ in het leven en de internationale belangstelling ervoor groeit. Alles binnen dit project draait om zelfredzaamheid en iedereen komt (en vertrekt) uit vrije wil. Er wordt niet betuttelt of verzorgd. Alle deelnemers mogen zelf hun jas ophangen, de troep opruimen en leren hoe de magnetron werkt.

'Wie wil er nu naar een bejaardentehuis?'

Het doel van VanThuisUit is voorkomen dat ouderen naar een verpleeghuis moeten en heeft als doel de kloof tussen thuis en het verpleeghuis te verkleinen. Thuis krijgen ouderen door personeelstekorten te weinig hulp van de wijkverpleging of thuiszorg en in het verpleeghuis is er vaak geen plek. Volgens tanteLouise weet iedereen dat, maar is het bejaardentehuis niet het antwoord. Er is geen personeel voor en de kosten zijn te hoog. “Maar bovenal: wie wil er nu naar een bejaardentehuis? Vraag het en iedereen zegt ‘nooit’. Dat wil niemand, iedereen wil gewoon het liefst zo lang mogelijk thuis wonen”, zegt teamleider Sabine van der Poorten.

Dementie

Een van de unieke aanpakken bij VanThuisUit is die bij dementie. Zijn medewerkers bang dat iemand met dementie de weg niet meer weet, dan krijgt diegene een gps óf leert een active aging-verpleegkundige de oudere om de weg weer te vinden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky