Artsen blijven tegen euthanasie voorstel

Artsen zijn nog altijd tegen een voorstel om euthanasie mogelijk te maken voor mensen die vinden dat hun leven is voltooid. Volgens artsenfederatie KNMG zijn er risico's voor mensen in een kwetsbare positie.

D66 had in november een aangepast wetsvoorstel ingediend. Mensen van 75 jaar en ouder zouden dan zelf mogen beslissen over hun overlijden wanneer ze niet verder willen leven. Iemand in een nieuwe functie, de levenseindebegeleider, zou ze daarbij moeten helpen.

Complexe problemen

Als ouderen willen sterven, zitten daar vaak complexe problemen achter, waarschuwt KNMG. Die noemt problemen als "eenzaamheid, depressie, sociaal isolement, financiële problemen of een zwakke sociaaleconomische positie". Daar moet volgens de artsenfederatie meer aandacht voor komen. "Het vergemakkelijken van hulp bij zelfdoding voor ouderen in een kwetsbare positie is echter niet een verantwoorde of wenselijke weg."

Leeftijdsgrens  

Ook de leeftijdsgrens is voor KNMG een probleem, omdat daarmee "het signaal wordt afgegeven dat het leven van ouderen minder waard is dan dat van jongere mensen".

Bij een eerder voorstel had KNMG ongeveer dezelfde kritiek. 

Door: ANP