ActiZ: ‘Uitgestelde bezuinigingen ouderenzorg alsnog uitgevoerd’

Branchevereniging ActiZ ziet in het Hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen dat de uitgestelde bezuinigingen van het vorige kabinet, alsnog worden uitgevoerd. En dat terwijl de partijen het tijdens de presentatie van het akkoord over investeringen in de ouderenzorg hadden. “Het tegendeel blijkt helaas waar”, aldus ActiZ. 

Zo stelden de partijen tijdens de presentatie van het coalitieakkoord dat er vanaf 2027 600 miljoen euro extra bijkomt voor ouderen die zorg ontvangen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar ActiZ stelt dat het tegendeel waar is: er is geen bedrag opgenomen in de budgettaire bijlage die het schrappen van de bezuinigingen mogelijk moet maken. Hierdoor is er voor volgend jaar bijna 700 miljoen euro minder beschikbaar voor ouderen in de Wlz. ActiZ weet niet of dit daadwerkelijk de bedoeling is van de formerende partijen en vraagt daarom aan de formateur of deze interpretatie klopt en dat de ouderenzorg in 2025 bezuinigingen kan verwachten.

Controversieel verklaard

ActiZ noemt het doorzetten van de bezuinigingen verrassend, omdat een PVV-initiatief ervoor zorgde dat de Tweede Kamer stemde voor het controversieel verklaren van deze geplande kortingen op de ouderenzorg voor 2025. Er ontbreekt echter een maatregel om dit mogelijk te maken in de begroting. “De bezuiniging van bijna 700 miljoen euro lijkt dus overeind te blijven”, concludeert ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky