NZG Ouderenzorg algemeen

Wat is ouderenzorg?
 
Ouderenzorg is bedoeld om ondersteuning te bieden aan mensen die bij het ouder worden meer en vaker last krijgen van verschillende aandoeningen. Dit kan op zowel geestelijk als lichamelijk gebied zijn. Ouderenzorg is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Wanneer dit moeizaam verloopt, kan worden gekozen voor plaatsing in een verzorgings- of verpleeghuis.
 
 
Voor wie is ouderenzorg?
 
Ouderenzorg is doorgaans bedoeld voor mensen van 70 jaar en ouder die te maken hebben met uiteenlopende problematiek. De zorg kan worden geboden bij de mensen thuis, ter ondersteuning van het dagelijks functioneren, maar kan ook worden gegeven in een verzorgings- of verpleeghuis, de zogenoemde intramurale zorg. Bij extramurale zorgverlening blijven mensen met een verzorgingshuisindicatie langer zelfstandig wonen, maar met de nodige zorg en hulpverlening direct in de buurt. Deze vorm van ouderenzorg wordt aangeboden in bijvoorbeeld aanleunwoningen die voor deze zorg zijn aangepast en in de buurt van een verzorgingscentrum zijn gelegen. Zowel intra- als extramurale zorg wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week gegeven.
 
Thuiszorg is de zorg en ondersteuning die bij mensen thuis geboden wordt. Deze vorm van extramurale zorg is bedoeld voor mensen die minder intensieve zorg nodig hebben en nog thuis wonen. De dienstverlening die geboden wordt kan onder meer bestaan uit dagbehandeling en dagbesteding, persoonlijke zorg, wijkverpleging en huishoudelijke hulp. Thuiszorg is allereerst van toepassing voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke klachten die nog thuis wonen maar kan ook worden ingezet om partners van mensen die zorg nodig hebben te ontlasten.
 
© Nationale Zorggids