Normal_rss_entry-251177

De VO-Raad komt maandag met een apart protocol over het dragen van mondkapjes in het voortgezet speciaal onderwijs. Dat is nodig, omdat leerlingen op die scholen soms beperkingen hebben die het dragen van een mondkapje heel lastig maken, zegt Sandra Beuving namens de raad.

Het voortgezet speciaal onderwijs volgt in principe het advies van de VO-Raad, die het dragen van mondkapjes op scholen tijdens verplaatsingen en in de pauzes dringend aanraadt. Maar volgens Beuving is het voor dove en slechthorende leerlingen essentieel dat zij gezichtsuitdrukkingen en de mond goed kunnen zien. Slechtziende leerlingen kunnen eveneens erg gehinderd worden door mondkapjes. Ook zijn er scholen waar leerlingen zodanige gedragsproblemen hebben, dat het dragen van een mondkapje vrijwel onmogelijk is.

Afweging tussen kwaliteit en veiligheid

"We maken de afweging tussen veiligheid, kwaliteit van onderwijs en gezondheid. We vinden het dragen van mondkapjes heel belangrijk. Scholen kunnen echter in overleg met de medezeggenschapsraad zelf afwegen of het in hun geval haalbare kaart is. Er zijn bijvoorbeeld scholen die overwegen om plastic gelaatsmaskers in te voeren", aldus Beuving.

Door: ANP