Normal_verkiezingen_stemmen

Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart opent het College voor de Rechten van de Mens vanaf 10 maart aanstaande opnieuw het meldpunt Onbeperkt Stemmen. Mensen met een beperking kunnen bij dit meldpunt terecht om hun ervaringen te delen rondom de toegankelijkheid van de verkiezingen. Het verkiezingsproces verloopt dit jaar anders dan normaal door het coronavirus. Dit kan gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de verkiezingen. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap nodigt het College mensen uit om alle ervaringen, zowel positief als negatief, te delen. Melders kunnen hierbij ook suggesties voor verbeteringen meegeven. Het College zal onder meer de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Kiesraad en gemeenten die een taak hebben bij de inrichting van de stembureaus op de hoogte brengen van de uitkomsten van dit meldpunt.

Eisen aan toegankelijkheid van verkiezingen

Mensen met een beperking moeten, net als ieder ander in Nederland, zonder obstakels en zo zelfstandig mogelijk hun stem kunnen uitbrengen. Dit is vastgelegd in het VN-verdrag handicap. Het verdrag stelt een aantal eisen aan de verkiezingen. Zo moeten stemlokalen en stemhokjes fysiek toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld rolstoel- en scootmobielgebruikers. Ook heeft de toegankelijkheid van verkiezingen betrekking op toegankelijke en begrijpelijke informatie. Dit geldt voor bijvoorbeeld het stembiljet, maar ook voor verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Daarnaast moeten mensen met een beperking de hulp kunnen krijgen die nodig is voor bij het stemmen. In Nederland hebben nu alleen mensen met een lichamelijke beperking het recht om geholpen te worden in het stemhokje door een persoon naar keuze. Bij voorgaande meldpunten lieten ook melders met een niet-lichamelijke beperking weten dat zij graag geholpen willen worden in het stemhokje.

Tijdelijke maatregelen vanwege corona

Dit jaar verloopt het verkiezingsproces anders dan anders door het coronavirus. De regering heeft tijdelijke maatregelen genomen om de verkiezingen ‘coronaproof’ en zo toegankelijk mogelijk te kunnen organiseren. Zo mogen kiezers van 70 jaar en ouder hun stem per brief uitbrengen (briefstemmen). Ook gaan een aantal stembureaus per gemeente al op 15 en 16 maart open om de drukte te spreiden. Het aantal volmachtsstemmen is verhoogd van twee naar drie. Over het briefstemmen ontvangt het College op dit moment al signalen, terwijl het Meldpunt nog niet open is. Als deze meldingen te maken hebben met handicap of chronische ziekte, neemt het College deze meldingen ook mee in zijn evaluatie van de verkiezingen als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap.

Door: Nationale Zorggids