Normal_vaccinatie_prik

Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben grote zorgen over het op 5 februari bijgewerkte vaccinatieschema. Er wordt veel wanhoop, woede en angst gevoeld, zegt belangenorganisatie Ieder(in). Het nieuwe vaccinatieschema roept namelijk veel onzekerheden op. In een brief aan Tweede Kamerleden vragen Ieder(in), Per Saldo en KansPlus hier serieuze aandacht voor. Woensdag debatteren de Kamer en het kabinet over de coronacrisis. Dit meldt Ieder(in). 

De verhalen achter de online actie #VergeetOnsNietHugo laten volgens de belangenorganisaties schrijdende situaties zien. Sommige mensen zitten al bijna een jaar in thuisisolatie en hebben geen vooruitzicht op snelle vaccinatie.

Mensen met medisch risico zakken weg in schema

Aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte is heel hard nodig, stellen Per Saldo, KansPlus en Ieder(in). Een groot deel van deze mensen woont thuis en valt in de categorie mensen met een medische indicatie (18 tot 60 jaar). Volgens het vorige vaccinatieschema bestaat deze groep uit 1,8 miljoen mensen. Na de laatste wijziging, lijken zij steeds verder weg te zakken. Volgens het bijgewerkte schema worden de meeste mensen met een medische indicatie, naar schatting ruim 1 miljoen, vanaf mei vrijwel gelijktijdig met mensen zonder een medische indicatie gevaccineerd.

Mensen die volgens het RIVM een verhoogd gezondheidsrisico hebben vanwege een beperking of chronische ziekte blijven zo nog maanden onbeschermd. Nog los van alle eventuele tegenvallers in leveringen of beschikbaarheid van vaccins, die kunnen leiden tot verdere vertraging van de snelle noodzakelijke bescherming voor deze groepen. “Langer uitstel is onbegrijpelijk en zeer risicovol”, is de waarschuwing aan de Kamer en het kabinet.

Sociaal plan voor gezinnen in thuisisolatie

Naar schatting bijna 250.000 mensen van deze groep zitten al bijna een jaar in thuisisolatie. Al die tijd komen zij niet of nauwelijks buiten en treffen zij ingrijpende maatregelen met betrekking tot sociaal contact in het gezin en leggen zij zichzelf, partner en kinderen zware restricties op bij de contacten die noodzakelijk zijn voor werk en onderwijs.

De ontwrichting voor deze gezinnen is heel groot, zeggen de organisaties. Om de periode tot vaccinatie te overbruggen en de eindstreep van de pandemie te halen, is er een sociaal plan nodig voor mensen die langdurige in isolatie zitten. Dat onder andere bestaat uit extra ondersteuning om onderwijs en inkomenssteun voor deze gezinnen.

Door: Nationale Zorggids